A A A

Увійди

pl | en | uk

Inżynieria chemiczna

Podjęcie studiów na kierunku Technologia chemiczna, prowadzonego wspólnie przez dwa Wydziały Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw, gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnych z zakładanymi efektami uczenia się, które uwzględniają współczesne potrzeby społeczno-gospodarcze. Student kończący studia I stopnia na kierunku Technologia Chemiczna ma pełną świadomość roli poszczególnych kierunków technologii materiałowych, paliwowych i energetycznych, ich wpływu na środowisko oraz rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Kierunek Technologia Chemiczna należy do obszaru wiedzy związanej zarówno z naukami technicznymi, jak i ścisłymi. Jego odniesienie praktyczne w gospodarce związane jest z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, magazynowaniem i użytkowaniem różnych surowców i substancji chemicznych oraz eksploatacją urządzeń, w których zachodzą te procesy. Odniesieniem i zapleczem naukowym kierunku jest dyscyplina naukowa Inżynieria Chemiczna usytuowana zarówno w dziedzinie nauk chemicznych, jak i technicznych. Dzięki osiągnięciu powyższych celów kształcenia absolwenci kierunku Technologia Chemiczna będą poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami w zakładach produkcyjnych, jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz innych obszarach nowoczesnej gospodarki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Paweł Pasierb, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 150/2020 z dnia 29 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 30/2021 z dnia 24 marca 2021 r.

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
8.0 Іспит O
Комп'ютерна інженерна графіка
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Математика I
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
9.0 Іспит O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2.0 Залік O
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
1.0 Залік O
Лекція: 30
1.0 Залік O
Лекція: 30
1.0 Залік O
Лекція: 30
2.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 30
9.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Математика II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 60
9.0 O
Лекція: 30
Семінарські заняття: 30
3.0 O
Лекторат: 30
- O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Основи механіки та конструкції машин
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
Семінарські заняття: 15
5.0 Залік O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
2.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Семінарські заняття: 30
7.0 Іспит O
Лекція: 30
Семінарські заняття: 30
6.0 Іспит O
Лекція: 45
Семінарські заняття: 45
7.0 Іспит O
Лекторат: 45
- O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Семінарські заняття: 30
2.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
Семінарські заняття: 30
8.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 30
Польові заняття: 30
3.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
Семінарські заняття: 30
8.0 Іспит O
Лекція: 30
Семінарські заняття: 45
4.0 Іспит O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекторат: 60
5.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Семінарські заняття: 30
7.0 Іспит O
Лекція: 30
Семінарські заняття: 30
5.0 Іспит O
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
4.0 Залік O
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
3.0 Залік O
Семінарські заняття: 30
3.0 O
Семінарські заняття: 30
2.0 O
Семінарські заняття: 30
1.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
Семінарські заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 60
4.0 Залік O
Лекція: 60
4.0 Залік O
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Семінарські заняття: 15
1.0 Залік O
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
4.0 Іспит O
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
3.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
2.0 Залік O
Семінарські заняття: 60
4.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Сума аудиторних годин: 285
30.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором