2021/2022 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia

brak

Celem kształcenia na kierunku "Informatyka Techniczna" (do roku 2019 prowadzonego jako "Informatyka Stosowana") jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do tworzenia oprogramowania oraz wykorzystywania systemów komputerowych we wszystkich obszarach zastosowań, w szczególności tych związanych z rozmaitymi dziedzinami techniki i biznesu. Program nauczania obejmuje rozmaite aspekty informatyki, włączając elementy podstaw teoretycznych, skupia się jednak na umiejętnościach praktycznych: projektowaniu i implementacji systemów komputerowych, administracji systemami, analizie danych, technikach internetowych oraz metodach sztucznej inteligencji. Jako kierunek inżynierski, którego wielu absolwentów znajdzie zatrudnienie w firmach i instytucjach związanych z techniką, "Informatyka Techniczna" dostarcza także wiedzy podstawowej dotyczącej matematyki, fizyki, chemii, mechaniki oraz inżynierii materiałowej. Absolwentki i absolwenci kierunku "Informatyka Techniczna", będąc szczególnie dobrze przygotowani do podjęcia pracy w firmach i instytucjach związanych z techniką, mogą podejmować pracę w dowolnym obszarze zastosowań informatyki, jako wysoko wykwalifikowani programiści lub administratorzy systemów informatycznych. Kierunek posiada jeden z najwyższych wskaźników zatrudnienia w pracy o profilu zgodnym z kierunkiem kształcenia, już podczas studiów, a także w okresie kilku miesięcy po ukończeniu studiów (zatrudnienie ponad 99% w pierwszym roku po ukończeniu studiów – dane z roku 2018). Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia na kierunku Informatyka Techniczna II stopnia.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Banaś, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Procesy wytwarzania metali i stopów
Лекція: 28
Семінарські заняття: 14
2 Залік O
Podstawy programowania
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O
Podstawy Informatyki
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
3 Залік O
Fizyka I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Algebra
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Analiza matematyczna I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Chemia
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 18
Лабораторні заняття: 14
6 Іспит O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Architektury komputerów
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Залік O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Programowanie obiektowe
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O
Systemy operacyjne i administracja
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O
Podstawy inżynierii materiałowej
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
4 Іспит O
Fizyka II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6 Іспит O
Analiza matematyczna II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Przedmiot humanistyczny lub społeczny I
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
3 Залік O
Język obcy do wyboru (2 semestr, 30h)
Лекторат: 30
- Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Sieci komputerowe
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Іспит O
Inżynieria oprogramowania
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Іспит O
Wymiana ciepła i masy
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
5 Іспит O
Algorytmy i struktury danych
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Іспит O
Systemy wbudowane
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Залік O
Диференціальні рівняння
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
4 Іспит O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Przedmiot humanistyczny lub społeczny II
Лекція: 15
Семінарські заняття: 15
2 Залік O
Język obcy do wyboru (3 semestr, 45h)
Лекторат: 45
- Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Statystyczna analiza danych
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
4 Залік O
Podstawy mechaniki płynów
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
2 Іспит O
Podstawy mechaniki ciała stałego
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
2 Іспит O
Administracja sieciami komputerowymi
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Залік O
Grafika komputerowa
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O
Чисельні методи
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Іспит O
Bazy danych
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
4 Іспит O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Język obcy do wyboru (4 semestr, 60h)
Лекторат: 60
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Programowanie aplikacji okienkowych i mobilnych
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Залік O
Optymalizacja
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
5 Іспит O
Procesy kształtowania metali i stopów
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
4 Іспит O
Inżynieria Internetu
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
4 Залік O
Metoda elementów skończonych
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O
Programowanie równoległe
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O
Grupy tematyczne I
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Залік O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Metodyki DevOps
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Іспит O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Przedmiot obieralny w języku angielskim sem. 6
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
6 Залік O
Grupy tematyczne II
Лекція: 84
Лабораторні заняття: 84
15 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Grupy tematyczne III
Лекція: 84
Лабораторні заняття: 84
15 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O