2021/2022 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia

brak

Studia prowadzone na kierunku Informatyka Stosowana oferują studentom nie tylko zdobycie wiedzy i wykształcenia technicznego, ale dają również możliwość wyrobienia u nich zdolności logicznego, konstruktywnego i asertywnego myślenia oraz zaszczepiają w nich ducha przedsiębiorczości i innowacyjności. Dzięki zdobytej wiedzy i nabytym umiejętnościom, absolwenci tego kierunku nie mają problemów z odnalezieniem się na rynku pracy znajdując zatrudnienie głównie w szybko rozwijającym się sektorze informatycznym przyczyniając się tym samym do wzrostu potencjału gospodarczego zarówno regionu małopolski, jak i całego kraju. W związku z rozwojem nowych technologii informatycznych na etapie tworzenia programu studiów nawiązana została współpraca z firmami z branży informatycznej w celu dostosowania programu kształcenia do aktualnych wymagań rynku pracy. Ogólne wykształcenie inżynierskie zdobyte w trakcie studiów może być cennym atutem przy aplikowaniu o pracę. Absolwenci kierunku Informatyka Stosowana oprócz podstawowego wykształcenia informatycznego posiadają też wiedzę i umiejętności typowe dla inżyniera, co może mieć kluczowe znaczenie podczas tworzenia zespołów realizujących projekty z pogranicza informatyki i inżynierii. Absolwenci mogą pracować jako programiści w firmach z sektora informatycznego oraz jako administratorzy systemów informatycznych czy lokalnych sieci komputerowych. Są także zatrudniani przy tworzeniu i/lub obsłudze baz danych we wszelkiego rodzaju instytucjach, których działalność związana jest z przetwarzaniem dużej ilości danych. Wraz ze wzrostem zainteresowania wykorzystaniem wszelkiego rodzaju technologii multimedialnych (zwłaszcza w sieci Internet) zauważalny jest obecnie wzrost ilości ofert pracy dla absolwentów specjalizujących się w cyfrowej obróbce grafiki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Małgorzata Krawczyk

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 70/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 93/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 70/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Matematyka 1
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 60
8 Іспит O
Matematyka dyskretna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Залік O
Algebra wyższa
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Repetytorium z fizyki
Аудиторні заняття: 30
3 Залік O
Podstawy informatyki
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 16
3 Залік O
Podstawy systemów operacyjnych/UNIX
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Matematyka 2
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 45
7 Іспит O
Mechanika i termodynamika
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 24
5 Іспит O
Statystyka i przetwarzanie danych
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
4 Залік O
Algorytmy i struktury danych
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Programowanie proceduralne
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
6 Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Język obcy B2
Лекторат: 30
- Залік O
Przedmioty obieralne HES (E) I
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
Przedmioty obieralne HES (HS) I
Лекція: 30
2 Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Matematyka 3
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Elektromagnetyzm i optyka
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Teoria obwodów i sygnałów
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
3 Залік O
Podstawy programowania obiektowego
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Залік O
Sieci komputerowe
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Język obcy B2
Лекторат: 45
- Залік O
Moduły obieralne INS1.3
Сума аудиторних годин: 45
4 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Laboratorium fizyczne
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Układy elektroniczne
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Programowanie obiektowe 1
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Чисельні методи
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
6 Іспит O
Podstawy grafiki komputerowej
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
6 Залік O
Język obcy B2 (E)
Лекторат: 60
5 Іспит O
Moduły obieralne INS1.4
Сума аудиторних годин: 45
4 Залік W

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Programowanie obiektowe 2
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Bazy danych 1
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 26
Проектні заняття: 4
5 Залік O
Inżynierskie metody numeryczne
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Moduły obieralne INS1.5
Сума аудиторних годин: 165
14 Залік O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Grafy i ich zastosowania
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Семінарські заняття: 15
3 Залік O
Inżynieria oprogramowania
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Metody inteligencji obliczeniowej
Лекція: 45
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
6 Залік O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
6 Залік O
Moduły obieralne IS1 - sem. 6
Сума аудиторних годин: 165
11 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Komputeryzacja pomiarów
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O
Moduły obieralne IS1 - sem. 7
Сума аудиторних годин: 120
12 Залік O