2021/2022 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia

brak

Studenci kierunku Teleinformatyka otrzymują nowoczesne wykształcenie inżynierskie, zarówno odstawowe, jak i specjalistyczne, dzięki czemu po ukończeniu studiów stają się pożądanymi kandydatami na rynku pracy i stanowią podstawę kadry inżynierskiej dla firm z branży IT. Studia realizują koncepcję kształcenia opartego na poszerzonej bazie przedmiotów podstawowych dających możliwość późniejszego profilowania i specjalizacji. Program kształcenia na stopniu inżynierskim powstał we współpracy z wiodącymi firmami z branży IT i uzyskał akceptację MNiSW jako kierunek unikatowy, w którym uwzględniono wnioski płynące z raportu Ernst & Young dotyczącego oczekiwanych kwalifikacji i kompetencji absolwentów. Stała współpraca z firmami (m.in. Akamai, Cisco, Comarch, Dreamlab, Ericsson, Intel, Motorola, Nokia, Orange) w zakresie modyfikacji oraz unowocześniania zajęć dydaktycznych sprawia, że absolwenci kierunku Teleinformatyka są cenionymi specjalistami, poszukiwanymi przez operatorów sieci komórkowych, dostawców usług internetowych, producentów oprogramowania dla sieci telekomunikacyjnych i systemów teleinformatycznych.

Opiekun kierunku: dr inż. Michał Wągrowski

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 91/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 7/2021 z dnia 3 marca 2021 r.

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Algebra
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
4 Іспит O
Математичний аналіз
Лекція: 60
Аудиторні заняття: 60
8 Іспит O
Architektura systemów komputerowych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Ochrona własności intelektualnej
Лекція: 7
1 Залік O
Podstawy informatyki
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Залік O
Podstawy telekomunikacji
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4 Іспит O
Wprowadzenie do sieci Internet
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Algorytmy i struktury danych
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Fizyka
Лекція: 60
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 30
12 Іспит O
Lokalne sieci teleinformatyczne
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Probabilistyka i statystyka
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Systemy i sieci telekomunikacyjne
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 22
3 Залік O
Wybrane zagadnienia matematyki wyższej
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Języki obce
Лекторат: 30
- Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Чисельні методи
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 20
Проектні заняття: 10
4 Залік O
Podstawy elektroniki
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O
Programowanie obiektowe
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
4 Іспит O
Sieci IP
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Sygnały i systemy
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Systemy operacyjne
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Techniki radiowe
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Języki obce
Лекторат: 45
- Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Języki programowania wysokiego poziomu
Лабораторні заняття: 22
Проектні заняття: 12
3 Залік O
Sieci światłowodowe
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Systemy komórkowe
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 20
Проектні заняття: 10
5 Іспит O
WWW i języki skryptowe
Лабораторні заняття: 20
Проектні заняття: 10
Семінарські заняття: 14
4 Залік O
Języki obce z egzaminem
Лекторат: 60
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Bazy danych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 20
Проектні заняття: 10
5 Іспит O
Bezprzewodowe sieci teleinformatyczne
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 24
Проектні заняття: 6
5 Іспит O
Inżynieria oprogramowania
Лабораторні заняття: 10
Проектні заняття: 20
2 Залік O
Wprowadzenie do sieci z gwarancją obsługi
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Przedmioty obieralne semestr 5
Сума аудиторних годин: 192
16 Залік O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Kodowanie i kryptografia
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 14
Проектні заняття: 16
4 Іспит O
Praktyka dyplomowa
Дипломна практика: 0
4 Залік O
Przetwarzanie i przesyłanie informacji multimedialnych
Аудиторні заняття: 18
1 Залік O
Uczenie maszynowe
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 6
Проектні заняття: 24
4 Іспит O
Przedmiot humanistyczny
Сума аудиторних годин: 28
2 Залік O
Przedmioty obieralne semestr 6
Сума аудиторних годин: 206
15 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Elementy prawa dla inżynierów ICT
Лекція: 30
2 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 30
2 Залік O
Warsztaty dyplomowe
Лекція: 6
Проектні заняття: 46
2 Залік O
Internet rzeczy
Проектні заняття: 40
3 Залік O
Przedmioty obieralne semestr 7
Сума аудиторних годин: 80
6 Залік O