2021/2022 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia

brak

Kierunek studiów Informatyka i Systemy Inteligentne należy do dziedziny nauki: nauki inżynieryjno-techniczne i dyscypliny: informatyka techniczna i telekomunikacja. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i informacji z zakresu informatyki oraz sztucznej inteligencji umożliwiających tworzenie i projektowanie rozwiązań informatycznych wykorzystujących i integrujących różne systemy inteligentne.  Absolwenci tego kierunku będą mogli szukać zatrudnienia w przedsiębiorstwach lokujących się w różnych obszarach życia gospodarczego włączając w to firmy technologiczne, informatyczne transportowe, bankowo-finansowe i inne.  Nabyte umiejętności pozwolą im wykonywać zawód programisty, architekta oprogramowania, konsultanta IT, integratora rozwiązań IT, managera, analityka danych. Studia inżynierskie I stopnia Informatyka i Systemy Inteligentne stanowią dobre przygotowanie do kontynuacji kształcenia na poziomie studiów II stopnia.

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 34/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Algebra liniowa i geometria analityczna
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5 Іспит O
Analiza matematyczna 1
Лекція: 42
Аудиторні заняття: 42
7 Іспит O
Wstęp do informatyki
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 7
3 Залік O
Logika dla informatyków
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
4 Залік O
Podstawy programowania 1
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 42
4 Залік O
Wstęp do systemów uniksowych
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
2 Залік O
Architektury komputerów
Лекція: 28
3 Іспит O
Narzędzia informatyczne
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
2 Залік O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Fizyka 1
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
5 Іспит O
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O
Matematyka dyskretna
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
3 Іспит O
Teoria grafów
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
2 Залік O
Podstawy programowania 2
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O
Algorytmy i struktury danych
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
4 Іспит O
Podstawy grafiki komputerowej
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Залік O
Wprowadzenie do systemów inteligentnych
Лекція: 18
2 Залік O
Badania operacyjne
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
2 Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Język obcy I
Лекторат: 30
- Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Fizyka 2
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
4 Іспит O
Elementy fizyki współczesnej
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Programowanie zaawansowane 1
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Залік O
Чисельні методи
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 20
4 Залік O
Podstawy sztucznej inteligencji
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
3 Іспит O
Bazy danych
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O
Lingwistyka formalna i automaty
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
3 Іспит O
Inżynieria oprogramowania
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
4 Залік O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Język obcy II
Лекторат: 45
- Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Programowanie zaawansowane 2
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Залік O
Sieci komputerowe
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O
Teoria kompilacji i kompilatory
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
4 Іспит O
Data Engineering
Лекція: 14
Проектні заняття: 14
3 Залік O
Uczenie maszynowe
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O
Modele wytwarzania oprogramowania
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
4 Залік O
Język obcy III
Лекторат: 60
5 Залік O
Przedmiot humanistyczny lub społeczny (4 sem)
Лекція: 30
2 Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Studio projektowe 1
Проектні заняття: 42
3 Залік O
Internet rzeczy i inteligentne systemy wbudowane
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
3 Іспит O
Symulacja systemów dyskretnych
Лекція: 28
Проектні заняття: 14
2 Іспит O
Programowanie aplikacji webowych
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Залік O
Systemy operacyjne
Лекція: 28
1 Залік O
Przedmioty do wyboru (blok 1)
Сума аудиторних годин: 56
6 Залік O
Przetwarzanie obrazów cyfrowych
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 28
3 Іспит O
Aspekty prawne i organizacja przedsiębiorstwa
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
2 Залік O
Przedmioty do wyboru - Sztuczna Inteligencja i analiza danych (blok 1S)
Сума аудиторних годин: 56
6 Залік O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Prawo autorskie i patentowe
Лекція: 14
1 Залік O
Projekt zespołowy inżynierii oprogramowania
Проектні заняття: 28
2 Залік O
Studio projektowe 2
Проектні заняття: 42
3 Залік O
Teoria Obliczeń
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
4 Іспит O
Przedmioty do wyboru - Sztuczna Inteligencja i analiza danych (blok 2S)
Лекція: 56
Лабораторні заняття: 56
8 Залік O
Przedmioty do wyboru (blok 2)
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
Контрольні та перехідні роботи: 56
8 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Pracownia inżynierska dyplomowa
Проектні заняття: 14
1 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O
Przedmioty do wyboru (blok 3)
Сума аудиторних годин: 98
8 Залік O
Przedmioty do wyboru - Sztuczna Inteligencja i analiza danych (blok 3S)
Сума аудиторних годин: 56
6 Залік O