2021/2022 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia

brak

Kształcenie na studiach I stopnia realizuje koncepcję kształcenia osób, które będą znać zagadnienia technologii informacyjnych oraz nabędą wiedzę pozwalającą na projektowanie i realizowanie zaawansowanych systemów informatycznych. Absolwenci posiadają szeroką wiedzę w dziedzinie oraz kluczową umiejętność samodzielnego jej poszerzania i rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich. Są także przygotowywani do prowadzenia badań poprzez zdobywanie umiejętności wykonywania eksperymentów i pomiarów, zbierania i opracowywania wyników oraz wyciągania wniosków. Absolwenci posiadają także ważne umiejętności społeczne, takie jak praca zespołowa, negocjacje, komunikacja, samodzielność decyzyjna, świadomość następstw podejmowanych wyborów projektowych i realizacyjnych. W efekcie absolwenci kierunku są uznawani za najlepszych kandydatów do pracy i mogą podjąć pracę zawodową w renomowanych, światowych przedsiębiorstwach z branży IT. Często sami pracodawcy zabiegają o pozyskanie absolwentów Informatyki do swoich zespołów.

Opiekun kierunku: dr inż. Jędrzej Byrski

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 90/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Analiza matematyczna 1
Лекція: 42
Аудиторні заняття: 42
6 Іспит O
Matematyka dyskretna
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5 Іспит O
Wprowadzenie do systemu UNIX
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 14
4 Залік O
Kompetencje interpersonalne
Лекція: 22
Аудиторні заняття: 6
3 Залік O
Algebra
Лекція: 42
Аудиторні заняття: 42
6 Іспит O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Wstęp do informatyki
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Algorytmy i struktury danych
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Ochrona własności intelektualnej
Лекція: 28
3 Залік O
Fizyka 1
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 36
6 Іспит O
Logika matematyczna
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
4 Залік O
Analiza matematyczna 2
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
6 Іспит O
Programowanie imperatywne
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Języki obce
Лекторат: 30
- Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy baz danych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Fizyka 2
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 14
6 Іспит O
Równania różniczkowe i różnicowe
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O
Programowanie obiektowe
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Programowanie funkcyjne
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
2 Залік O
Języki obce
Лекторат: 45
- Залік O
Ścieżki kształcenia
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
6 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Teoria automatów i języków formalnych
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 14
3 Залік O
Metody obliczeniowe w nauce i technice
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Цифрова техніка
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 14
2 Залік O
Systemy operacyjne
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Języki obce – egzamin
Лекторат: 60
5 Іспит O
IIN blok przedmiotów obieralnych st 1 sem 4
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
6 Залік O
Ścieżki kształcenia
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
6 Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy sztucznej inteligencji
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 14
3 Залік O
Teoria współbieżności
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Teoria obliczeń i złożoności obliczeniowej
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 14
3 Залік O
Sieci komputerowe
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Technika mikroprocesorowa
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
IIN blok obieralny st 1 sem 5
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
6 Залік O
Ścieżki kształcenia
Сума аудиторних годин: 70
6 Залік O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Pracownia projektowa 1
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Architektura komputerów
Лекція: 30
3 Іспит O
Inżynieria oprogramowania
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4 Іспит O
Systemy rozproszone
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
IIN blok obieralny st 1 sem 6
Сума аудиторних годин: 56
6 Залік O
Ścieżki kształcenia
Сума аудиторних годин: 56
6 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O
Pracownia projektowa 2
Проектні заняття: 30
3 Залік O
IIN blok obieralny st 1 sem 7
Лекція: 56
Лабораторні заняття: 56
12 Залік O