2021/2022 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia

brak

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu: podstaw taktyki i techniki kryminalistycznej, stosowanej informatyki śledczej, sposobów pozyskiwania, zabezpieczenia, badania oraz wykorzystywania śladów kryminalistycznych, w tym zwłaszcza śladów cyfrowych, identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa powszechnego i osobistego w tym w cyberprzestrzeni, ochrony informacji niejawnych, danych osobowych i pozyskiwania oraz analizy źródeł informacji. Ponadto absolwent kierunku legitymuje się niezbędną wiedzą z zakresu prawa, a także rozszerzoną wiedzą o sposobach działania organów ochrony prawnej i w zakresie środowiska technologii cyfrowych. Absolwent ścieżki związanej z analityką kryminalistyczną posiada gruntowną wiedzę o profilu chemiczno-biologicznym na bazie ultraczułych metod analitycznych, potrafią samodzielnie realizować zadania we współpracy z innymi zespołami. Absolwenci mogą pracować jako analitycy danych, specjaliści od odzyskiwania danych, audytorzy, integratorzy technologii, pracownicy kancelarii tajnych, a także technicy kryminalistyczni i pracownicy laboratoriów kryminalistycznych, chemicznych, farmaceutycznych, biotechnologicznych, funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb państwowych. Ponadto absolwenci mogą być zatrudniani jako specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i bezpieczeństwa cyfrowego.

Opiekun kierunku: dr Krzysztof Krassowski

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 119/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 47/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wychowanie fizyczne 1/3
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Elementy prawa konstytucyjnego i praw człowieka
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Analiza 1
Лекція: 42
Аудиторні заняття: 42
6 Іспит O
Społeczeństwo-technologia-nauka
Лекція: 30
2 Залік O
Wstęp do prawoznawstwa i podstawowych instytucji prawnych
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Іспит O
Podstawy prawa karnego
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Іспит O
Podstawy postępowania karnego
Лекція: 30
Польові заняття: 15
3 Іспит O
Podstawy informatyki
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
4 Залік O
Algebra
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5 Іспит O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wychowanie fizyczne 2/3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Chemia
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Семінарські заняття: 15
6 Іспит O
Wprowadzenie do kryminalistyki
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Analiza 2
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
4 Іспит O
Fizyka 1
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 28
6 Іспит O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
Лекторат: 30
- Залік O
Wprowadzenie do informatyki śledczej
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Ustrój organów ochrony prawnej
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Algorytmy i struktury danych
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
3 Залік O
Probablistyka i statystyka
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
3 Залік O
Podstawowe problemy bezpieczeństwa
Лекція: 15
1 Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wychowanie fizyczne 3/3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Podstawy analizy informacji
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Іспит O
Wprowadzenie do kryminologii
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4 Іспит O
Programowanie i projektowanie obiektowe
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
3 Залік O
Wprowadzenie do ekspertyzy kryminalistycznej
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Fizyka 2
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 22
Лабораторні заняття: 21
6 Іспит O
Ścieżka kształcenia
Сума аудиторних годин: 112
8 Іспит O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
Лекторат: 45
- Залік O
Analiza miejsca zdarzenia
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Podstawy etyki
Семінар: 15
1 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy analityki kryminalnej
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 40
4 Іспит O
Globalizacja. Nowe wyzwania współczesnego świata
Лекція: 30
2 Залік O
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Іспит O
Ścieżka kształcenia
Сума аудиторних годин: 120
8 Залік O
Języki programowania aplikacji internetowych
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
3 Залік O
Informacja kryminalna
Лекція: 15
1 Залік O
Programowanie systemów wbudowanych
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 18
Проектні заняття: 10
3 Залік O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
Лекторат: 60
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Instytucja biegłego sądowego
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Sieci transmisji danych
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
3 Іспит O
Pozyskiwanie, zabezpieczanie i analiza danych cyfrowych
Лекція: 20
Проектні заняття: 20
2 Залік O
Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa
Лекція: 8
Тренінги: 16
2 Залік O
Psychologia osobowości i psychopatologia
Лекція: 30
3 Іспит O
Ścieżka kształcenia
Сума аудиторних годин: 120
8 Залік O
Podstawy psychologii śledczej i sądowej
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
6 Іспит O
Bezpieczeństwo państwa
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Іспит O
Polityka karna państwa
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praktyka
Професійна практика: 0
4 Залік O
Ścieżka kształcenia
Сума аудиторних годин: 150
11 Залік O
Krajowe zasoby informacyjne
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
Szpiegostwo przemysłowe
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Analiza danych i uczenie maszynowe
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
5 Залік O
Ochrona danych osobowych
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Ochrona informacji niejawnej
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmiot obieralny (UBPO) 2 ECTS
Лекція: 30
2 Залік O
Przedmiot obieralny 3ECTS
Сума аудиторних годин: 30
3 Залік O
Przedmiot obieralny w języku obcym (UBPO)
Лекція: 30
4 Залік O
Blok przedmotów obieralnych: Przedmiot fakultatywny
Сума аудиторних годин: 30
3 Залік O
Ścieżka kształcenia
Сума аудиторних годин: 30
18 Залік O