2021/2022 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia

brak

Celem kształcenia na kierunku Automatyka i Robotyka jest zapewnienie absolwentowi praktycznych umiejętności inżynierskich koniecznych w pracy zawodowej, pozwalających na rozwiązywanie współczesnych problemów technologicznych związanych z dziedziną automatyki i robotyki. Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka otrzymają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii w zakresie szeroko rozumianych systemy sterowania, regulacji i nadzoru. Możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku są bardzo szerokie. Podstawowym są firmy związane bezpośrednio z automatyzacją i robotyzacją produkcji, ale też firmy informatyczne, elektroniczne i badawczo-rozwojowe. Absolwenci mają możliwość kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka na 4 specjalizacjach: Komputerowe Systemy Sterowania, Informatyka w Sterowaniu i Zarządzaniu, Inteligentne Systemy Sterowania oraz Cyber-Physical Systems (po angielsku). Dalszy rozwój naukowy możliwy jest w ramach studiów III stopnia (szkoły doktorskiej).

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 90/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wprowadzenie do automatyki i robotyki
Лекція: 28
3 Залік O
Математичний аналіз
Лекція: 42
Аудиторні заняття: 56
7 Іспит O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Eksploracja danych
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
2 Залік O
Лінійна алгебра
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5 Іспит O
Fizyka 1
Лекція: 32
Аудиторні заняття: 28
6 Залік O
Wstęp do informatyki
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
3 Залік O
Projektowanie konstrukcji z rysunkiem technicznym
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
3 Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Inżynieria procesów produkcyjnych
Лекція: 14
1 Залік O
Fizyka 2
Лекція: 32
Лабораторні заняття: 28
6 Іспит O
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5 Іспит O
Narzędzia pracy grupowej
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
2 Залік O
Programowanie strukturalne i obiektowe
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O
Teoria obwodów
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
3 Залік O
Elektronika cyfrowa
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Диференціальні рівняння
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
3 Залік O
Prototypowanie konstrukcji w technice druku 3D i CNC
Лекція: 14
Проектні заняття: 28
3 Залік O
Język obcy (GO17) semestr 2
Лекторат: 30
- Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Mechanika
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
3 Залік O
Чисельні методи
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Іспит O
Podstawy automatyki 1
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5 Залік O
Modelowanie systemów dynamicznych
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Залік O
Zaawansowane programowanie obiektowe
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 28
3 Залік O
Systemy pomiarowe
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Залік O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Przetwarzanie sygnałów cyfrowych
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O
Język obcy (GO17) semestr 3
Лекторат: 45
- Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy automatyki 2
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O
Podstawy robotyki z kinematyką
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Іспит O
Elektronika analogowa
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5 Іспит O
Systemy wizyjne
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Залік O
Język obcy (GO17) semestr 4
Лекторат: 60
5 Іспит O
Blok obieralny S4 AiR
Лекція: 84
Лабораторні заняття: 84
9 Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Teoria sterowania 1
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5 Залік O
Aparatura automatyzacji
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 42
5 Іспит O
Metody optymalizacji
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
Лабораторні заняття: 28
4 Залік O
Technika mikroprocesorowa
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Іспит O
Blok obieralny S5 AiR
Лекція: 84
Лабораторні заняття: 84
12 Залік O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Teoria sterowania 2
Лекція: 56
Лабораторні заняття: 28
5 Іспит O
Zagadnienia przedsiębiorczości i prawa autorskiego
Лекція: 14
2 Залік O
Systemy rekonfigurowalne
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4 Залік O
Sterowniki PLC i systemy SCADA
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
3 Залік O
Praktyka AiR
Професійна практика: 0
4 Залік O
Blok obieralny S6 AiR
Лекція: 84
Лабораторні заняття: 84
12 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Blok obieralny przedmiotów projektowych połączonych z pracownią dyplomową S7 AiR
Лабораторні заняття: 56
5 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O
Moduł obieralny w języku angielskim S7 AiR
Лекція: 28
3 Залік O
Przedmiot humanistyczny
Лекція: 60
4 Залік O
Moduł obieralny S7 AiR
Сума аудиторних годин: 28
3 Залік O