2020/2021 Заочне Studia magisterskie inżynierskie II stopnia

brak

Absolwent studiów, dzięki przedmiotom z oferty programowej jedynego w Polsce kierunku o nazwie Metalurgia zdobędzie umiejętności związane z tradycyjną i zaawansowaną technologią wytwarzania wyrobów metalowych. Oprócz zdobywania wiedzy podstawowej charakterystycznej dla całego kierunku istnieje możliwość wyboru trzech ścieżek dyplomowania: Metalurgia Ekstrakcyjna, Przeróbka Plastyczna Metali, Wytwarzanie Przyrostowe Wyrobów Metalowych.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Jan Falkus, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Inżynieria materiałów o specjalnych własnościach
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
4 Іспит O
Procesy wytwarzania przyrostowego wyrobów metalowych
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 9
Семінарські заняття: 9
3 Іспит O
Język angielski B2+ - STUDIA NIESTACJONARNE - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia
Лекторат: 15
2 Іспит O
Systemy CAD/CAM/CAMD
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
4 Залік O
Dziedzictwo techniki hutniczej
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
3 Залік O
Kształtowanie struktury i własności materiałów
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
4 Іспит O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Obcojęzyczny przedmiot obieralny (1 przedmiot do wyboru)
Лекція: 9
Семінарські заняття: 18
3 Залік O
Teoria procesów metalurgicznych
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 9
3 Іспит O
Inżynieria powierzchni wyrobów stalowych
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
4 Залік O
Zarządzanie produkcją, usługami i personelem
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
2 Залік O
Termomechaniczna przeróbka plastyczna - procesy, mikrostruktura, własności
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
3 Іспит O
Metody analizy teoretycznej w inżynierii metali
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
Проектні заняття: 9
3 Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Obieralne przez ścieżkę dyplomowania (kierunek Metalurgia)
Сума аудиторних годин: 108
15 Залік W
Теорія і методи вимірювання
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
2 Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Obieralne przez ścieżkę dyplomowania (kierunek Metalurgia) e-learning
Проектні заняття: 18
Семінарські заняття: 18
5 Залік W
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 18
5 Залік O
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O