2020/2021 Niestacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia

brak

Celem kształcenia na kierunku Informatyka Techniczna jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do tworzenia i wykorzystywania systemów komputerowych znajdujących bezpośrednie zastosowanie w przemyśle. Dlatego też przekazana wiedza i umiejętności mają dotyczyć tak podstaw teoretycznych – matematycznych, fizycznych, informatycznych, jak i aspektów praktycznych – projektowania i implementacji systemów komputerowych, administracji systemami, analizy danych eksperymentalnych, wykorzystania gotowych narzędzi softwarowych, w tym aplikacji komercyjnych oraz oprogramowania otwartego. Absolwent kierunku może podejmować pracę jako informatyk, w tym na stanowiskach kierowniczych. W zespołach może w szczególności pełnić role wymagające zaawansowanej wiedzy informatycznej (tworzenie i analiza algorytmów oraz programów, implementacja – odwzorowanie algorytmów na sprzęt komputerowy, w tym sprzęt równoległy wysokiej wydajności) i matematycznej (tworzenie i analiza modeli matematycznych i numerycznych, szacowanie błędów obliczeń, ocena ryzyka oraz właściwości statystycznych i stochastycznych problemów i rozwiązań). W czasach, gdy wspomaganie rozmaitych procesów decyzyjnych i projektowych odbywa się coraz częściej przy użyciu zaawansowanych narzędzi informatycznych, absolwent posiada cenne umiejętności oceny proponowanych przez systemy informatyczne rozwiązań. Potrafi także modyfikować sposób działania systemów informatycznych poprzez odpowiedni dobór danych wejściowych, a także ewentualne modyfikacje samych systemów lub ich konfiguracji. Dzięki wiedzy z rozmaitych dziedzin nauki i techniki posiada umiejętności tworzenia poprawnych merytorycznie modeli obliczeniowych oraz właściwej oceny wyników pod kątem ich zgodności z rzeczywistymi zjawiskami i procesami. Jest także przygotowany do podjęcia pracy jako wysoko wykwalifikowany programista lub administrator systemów informatycznych.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Banaś, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Język angielski B2+ - STUDIA NIESTACJONARNE - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia
Лекторат: 15
2 Іспит O
Przedmiot obieralny (eLearning)
Лекція: 16
Проектні заняття: 16
5 Залік W
Przedmiot obieralny HES III (NS)
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
5 Залік W
Przedmiot obieralny w języku angielskim (NS)
Сума аудиторних годин: 32
3 Залік W

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmioty obieralne
Сума аудиторних годин: 160
25 Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmioty obieralne
Сума аудиторних годин: 160
25 Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік W
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 16
5 Залік W