2020/2021 Niestacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia

brak

Absolwent studiów kierunku Elektronika i Telekomunikacja, ścieżka dyplomowania Systemy Wbudowane posiada wiedzę z zakresu testowania i niezawodności, kompatybilności elektromagnetycznej, bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz norm budowy urządzeń elektronicznych, architektur komputerów, sprzętowej akceleracji obliczeń, systemów SoC, systemów operacyjnych czasu rzeczywistego, systemów łączności, projektowania układów mieszanych analogowo-cyfrowych, także w postaci scalonej ASIC; a także potrafi: projektować urządzenia z uwzględnieniem wymagań EMC, jakości usług QoS oraz bezpieczeństwa funkcjonalnego (SIL), projektować systemy transmisyjne (układy antenowe, sieci światłowodowe), dobierać protokoły komunikacyjne, projektować wysokosprawne układy zasilające, zaprojektować układy sensorowe, potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie systemów elektronicznych i technik transmisji danych do wytwarzania urządzeń o charakterze innowacyjnym.
Absolwent studiów kierunku Elektronika i Telekomunikacja, ścieżka dyplomowania Sieci i Usługi posiada wiedzę z zakresu: metod kodowania, kompresji i analizy jakości transmisji informacji w sieciach i systemach telekomunikacyjnych, bezpieczeństwa informacji, technik kryptografii oraz wykrywania i zapobiegania zagrożeniom, norm niezawodności, diagnozowania błędów, metod lokalizacji uszkodzeń i testowania elementów sieci telekomunikacyjnych, multimedialnych usług interaktywnych oraz potrafi: projektować sieci teleinformatyczne z uwzględnieniem QoS oraz bezpieczeństwa, projektować systemy transmisyjne, dobierać protokoły komunikacyjne, potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie technik kodowania informacji, protokołów transmisji danych oraz architektur sieci telekomunikacyjnych do projektowania i wytwarzania nowych sieci telekomunikacyjnych, zawierających rozwiązania o charakterze innowacyjnym.

Opiekun kierunku: dr inż. Jacek Kołodziej

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy przedsiębiorczości
Лекція: 18
2 Залік O
Operating systems for information systems
Лекція: 18
Проектні заняття: 12
3 Залік O
Sprzętowa akceleracja protokołów telekomunikacyjnych
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 14
3 Залік O
Standardy i systemy komunikacyjne w sieciach IoT
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 8
Проектні заняття: 6
4 Іспит O
Narzędzia komputerowe w rozwiązywaniu wybranych zagadnień matematyki wyższej i optymalizacji
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 6
Проектні заняття: 8
3 Іспит O
Kompatybilność elektromagnetyczna
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 12
4 Іспит O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Управління проєктами
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 12
3 Залік O
Metodyki projektowania i modelowania systemów 1
Лекція: 18
Проектні заняття: 12
3 Залік O
Procesory sygnałowe w aplikacjach
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 8
Проектні заняття: 6
4 Залік O
Sensory i sieci sensoryczne
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 8
Проектні заняття: 6
4 Залік O
Testowanie i niezawodność
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 14
4 Залік O
Procesory i architektury systemów komputerowych
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 14
4 Іспит O
Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (Informatyka)
Лекторат: 30
2 Іспит O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Лекція: 18
Проектні заняття: 12
4 Залік O
Metodyki projektowania i modelowania systemów 2
Лекція: 18
Проектні заняття: 12
4 Іспит O
Technika światłowodowa i fotonika
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 14
4 Іспит O
Systemy komórkowe
Лекція: 18
Проектні заняття: 12
4 Іспит O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 18
3 Залік O