A A A
pl | en | uk
2020/2021 Заочне studia inżynierskie I stopnia

brak

Program kierunku Metalurgia zaczynając od roku akademickiego 2019-2020 został gruntownie zmodernizowany zgodnie ze światowymi trendami w dziedzinie wytwarzania wyrobów metalowych przy jednoczesnym zachowaniu w podstawowym stopniu tradycyjnych przedmiotów kształcących znakomitego inżyniera metalurga o mocnej wiedzy bazowej. Absolwenci kierunku Metalurgia posiadają umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu: metalurgii ekstrakcyjnej, przeróbki plastycznej metali i stopów, nauki o materiałach, wytwarzania przyrostowego wyrobów metalowych, recyklingu metali, utylizacji odpadów technologicznych, techniki cieplnej, informatyki, podstaw automatyki oraz ekologii. Opanowanie efektów uczenia oferty programowej pozwoli na bezproblemowe zatrudnienie w branży związanej bezpośrednio i pośrednio z kierunkiem Metalurgia, lub też pozwoli na podjęcie studiów drugiego stopnia.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Jan Falkus, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
E-gospodarka
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
3 Залік O
Chemia ogólna
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 24
6 Іспит O
Математика I
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 18
6 Іспит O
Metalurgia I
Лекція: 18
Семінарські заняття: 18
5 Іспит O
Ergonomia pracy
Лекція: 12
Аудиторні заняття: 6
2 Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Математика II
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 21
6 Іспит O
Grafika inżynierska
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
3 Залік O
Mineralogia tworzyw metalurgicznych
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 9
Семінарські заняття: 9
2 Залік O
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
3 Залік O
Fizyka I
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 12
4 Іспит O
Chemia fizyczna
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 12
Лабораторні заняття: 12
5 Іспит O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 1/4
Лекторат: 30
- Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Krystalografia
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
2 Іспит O
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
4 Іспит O
Technologie wytwarzania przyrostowego wyrobów metalowych
Лекція: 18
Семінарські заняття: 18
4 Залік O
Matematyka III
Лекція: 21
Аудиторні заняття: 21
6 Іспит O
Podstawy projektowania inżynierskiego
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
5 Залік O
Fizyka II
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 12
4 Іспит O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 2/4
Лекторат: 30
- Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Technika cieplna
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
4 Іспит O
Własności i metody badań materiałów inżynierskich
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
5 Залік O
Termodynamika techniczna i wymiana ciepła
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
4 Іспит O
Metalurgia proszków
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 9
4 Іспит W
Mechanika ośrodków ciągłych
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
3 Іспит O
Fizyka III
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 12
4 Іспит O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 3/4
Лекторат: 15
- Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Nauka o materiałach
Лекція: 27
Лабораторні заняття: 21
6 Іспит O
Zarządzanie jakością
Лекція: 9
Аудиторні заняття: 9
2 Залік O
Przedmiot obieralny z innego kierunku (1 przedmiot do wyboru)
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 9
3 Залік W
Prawo patentowe i ochrona własności intelektualnej
Лекція: 9
1 Залік O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 4/4
Лекторат: 15
5 Іспит O
Metalurgia II
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
6 Іспит O
Podstawy informatyki
Практичні заняття: 18
Тренінги: 18
3 Залік O
Procesy przeróbki plastycznej I
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
5 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Obcojęzyczny przedmiot obieralny (1 przedmiot do wyboru)
Лекція: 9
Семінарські заняття: 18
3 Залік O
Materiały wytwarzane przyrostowo
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 9
Семінарські заняття: 9
4 Іспит O
Elektrotechnika, automatyka i sterowanie
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
3 Залік O
Dobór materiałów i procesów wytwarzania
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
5 Залік O
Podstawy wirtotechnologii
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
4 Залік O
Procesy przeróbki plastycznej II
Лекція: 18
Проектні заняття: 18
6 Іспит O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Metalurgia metali nieżelaznych
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 9
Семінарські заняття: 9
3 Залік O
Blok obieralny w sem. 7 (4 przedmioty do wyboru) - niestac
Лекція: 72
Лабораторні заняття: 72
20 Залік O
Projektowanie w systemach CAD
Лекція: 9
Проектні заняття: 18
3 Залік O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O
Blok obieralny w sem. 8 (3 przedmioty do wyboru) - niestac
Лекція: 54
Лабораторні заняття: 54
15 Залік O