2020/2021 Niestacjonarne Studia inżynierskie I stopnia

brak

Celem kształcenia na kierunku Elektrotechnika jest zapewnienie absolwentowi praktycznych umiejętności inżynierskich koniecznych w pracy zawodowej, pozwalających na rozwiązywanie współczesnych problemów technologicznych związanych z elektrotechniką. Absolwenci kierunku Elektrotechnika otrzymają wykształcenie i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii w zakresie użytkowania i przetwarzania energii elektrycznej oraz pomiarów jej parametrów. Umiejętności praktyczne są podbudowane wiedzą umożliwiającą zrozumienie aspektów naukowych i inżynierskich elektrotechniki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Robert Stala, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Matematyka 1
Лекція: 42
Аудиторні заняття: 33
10 Іспит O
Informatyka 1
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 27
5 Залік O
Fizyka 1
Лекція: 27
Аудиторні заняття: 18
6 Іспит O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Matematyka 2
Лекція: 24
Аудиторні заняття: 21
6 Іспит O
Informatyka 2
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 24
6 Іспит O
Fizyka 2
Лекція: 27
Лабораторні заняття: 18
6 Іспит O
Geometria i grafika inżynierska
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 18
4 Залік O
Przedmiot Humanistyczny (WF), semestr 2
Лекція: 16
2 Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy elektrotechniki 1
Лекція: 36
Аудиторні заняття: 27
7 Іспит O
Matematyka 3
Лекція: 27
Аудиторні заняття: 21
6 Іспит O
Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych
Лекція: 12
1 Залік O
Inżynieria materiałowa w elektrotechnice
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 18
4 Залік O
Podstawy mechaniki i konstrukcji mechanicznych
Лекція: 18
Проектні заняття: 9
4 Іспит O
Język obcy (GON), semestr 3
Лекторат: 27
- Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy elektrotechniki 2
Лекція: 36
Аудиторні заняття: 27
6 Іспит O
Metrologia 1
Лекція: 27
2 Залік O
Чисельні методи
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 12
3 Залік O
Podstawy elektroniki i energoelektroniki 1
Лекція: 24
2 Залік O
Maszyny elektryczne
Лекція: 27
Аудиторні заняття: 9
Лабораторні заняття: 18
6 Іспит O
Język obcy (GON), semestr 4
Лекторат: 18
- Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy elektroniki i energoelektroniki 2
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 12
Лабораторні заняття: 12
6 Іспит O
Metrologia 2
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 27
7 Іспит O
Podstawy automatyki i regulacji automatycznej 1
Лекція: 18
1 Залік O
Podstawy elektrotechniki 3
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 18
6 Іспит O
Język obcy (GON), semestr 5
Лекторат: 27
- Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Technika wysokich napięć
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 12
5 Іспит O
Podstawy automatyki i regulacji automatycznej 2
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 12
Лабораторні заняття: 12
6 Іспит O
Podstawy napędu elektrycznego
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 12
5 Іспит O
Technika mikroprocesorowa
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 12
3 Залік O
Podstawy elektroenergetyki
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 12
3 Залік O
Język obcy (GON), semestr 6
Лекторат: 18
5 Іспит O
Przedmiot Humanistyczny 1 (GON), semestr 6
Лекція: 16
2 Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Blok obieralny Elektrotechnika (N), semestr 7
Сума аудиторних годин: 165
21 Залік O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Przedmiot Humanistyczny 2 (GON), semestr 8
Лекція: 16
2 Залік O
Blok obieralny Elektrotechnika (N), semestr 8
Сума аудиторних годин: 141
19 Залік O

Зимовий сместр, 2024/2025

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O
Blok obieralny Elektrotechnika (N), semestr 9
Сума аудиторних годин: 111
14 Залік O