2020/2021 Niestacjonarne Studia inżynierskie I stopnia

brak

Absolwent studiów kierunku Elektronika i Telekomunikacja posiada wiedzę z zakresu cyfrowego przetwarzania i analizy sygnałów, systemów operacyjnych, wirtualizacji, programowania (Asembler, VHDL, C, C++, Java, Python), tworzenie aplikacji webowych i sieciowych (również dla urządzeń mobilnych), symulacji i projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, urządzeń radiowych i światłowodowych, programowania mikroprocesorów i systemów wbudowanych, pomiarów i walidacji urządzeń w rzeczywistym środowisku pracy, technik przesyłania sygnałów, sieci Internet, sieci komórkowych, sieci Wi-Fi, sieci operatorskich, zasad organizacji i administracji sieci, protokołów komunikacyjnych, inżynierii ruchu, tworzenia sieci wirtualnych oraz przetwarzania w chmurze, urządzeń sieciowych (rutery, przełączniki, zapory ogniowe) oraz bezpieczeństwa danych.
Absolwent tych studiów potrafi projektować systemy elektroniczne oparte o specjalizowane analogowe i cyfrowe układy scalone, procesory oraz układy programowalne, projektować systemy sieciowe przeznaczone do różnych kanałów transmisyjnych i rodzajów przesyłanych danych, korzystać z narzędzi pomiarowych (generatory arbitralne, oscyloskopy, testery protokołów, analizatory widma, karty pomiarowe) i programowych w procesie budowy urządzeń elektronicznych i sieciowych, konfigurować urządzenia (rutery, przełączniki, zapory ogniowe, sieci wirtualne) i protokoły komunikacyjne w lokalnych i rozległych sieciach teleinformatycznych, przeprowadzać symulacje komputerowe układów elektronicznych oraz usług w sieciach, administrować sieciami komputerowymi oraz diagnozować problemy ich działania, implementować algorytmy i budować własne programy dla urządzeń mobilnych, systemów wbudowanych, tworzyć serwisy i aplikacje sieciowe, prowadzić projekty metodami planowymi i zwinnymi. Studia umożliwiają podjęcie kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na jednej z dwóch ścieżek dyplomowania: Systemy Wbudowane lub Sieci i Usługi. Absolwenci tego kierunku z powodzeniem kontynuują kształcenie także na kierunkach pokrewnych takich jak Teleinformatyka lub Informatyka.

Opiekun kierunku: dr inż. Jacek Kołodziej

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Teoria obwodów 1
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
5 Залік O
Algebra
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
5 Іспит O
Analiza matematyczna 1
Лекція: 26
Аудиторні заняття: 26
7 Іспит O
Fizyka 1
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 16
Лабораторні заняття: 16
7 Іспит O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Analiza matematyczna 2
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 16
5 Іспит O
Fizyka 2
Лекція: 24
Аудиторні заняття: 14
5 Іспит O
Elementy elektroniczne
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 14
5 Іспит O
Metodyka i techniki programowania 1
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 14
5 Залік O
Teoria obwodów 2
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 14
5 Іспит O
Miernictwo elektroniczne
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 10
3 Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Wstęp do probabilistyki i statystyki
Лекція: 10
Аудиторні заняття: 10
4 Іспит O
Teoria sygnałów
Лекція: 16
Аудиторні заняття: 14
5 Іспит O
Metodyka i techniki programowania 2
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 14
3 Залік O
Technika cyfrowa i układy programowalne
Лекція: 22
Лабораторні заняття: 14
6 Іспит O
Analogowe układy elektroniczne 1
Лекція: 18
Аудиторні заняття: 16
Лабораторні заняття: 14
6 Іспит O
Przedmiot ekonomiczny
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 6
3 Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Optoelektronika
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 12
5 Іспит O
Systemy operacyjne
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 14
3 Залік O
Symulacja układów elektronicznych
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 10
3 Залік O
Technika mikroprocesorowa 1
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 12
4 Залік O
Techniki obliczeniowe
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 10
3 Залік O
Podstawy telekomunikacji
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 14
5 Іспит O
Analogowe układy elektroniczne 2
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 14
4 Іспит O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 14
5 Іспит O
Sieci komputerowe
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 14
5 Іспит O
Systemy i sieci telekomunikacyjne
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 14
5 Іспит O
Technika mikroprocesorowa 2
Лекція: 12
Лабораторні заняття: 14
5 Іспит O
Języki programowania obiektowego
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 14
3 Залік O
Design Laboratory
Проектні заняття: 10
3 Залік W
Języki obce
Лекторат: 32
- Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praktyka kierunkowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Techniki mikrofalowe, systemy antenowe i propagacja fal radiowych
Лекція: 16
Лабораторні заняття: 16
5 Іспит O
Blok obieralny ET1
Лекція: 80
Лабораторні заняття: 50
20 Залік O
Języki obce
Лекторат: 32
- Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Komunikacja optyczna i sieci światłowodowe
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 16
5 Іспит O
Blok obieralny ET2
Сума аудиторних годин: 104
16 Залік O
Języki obce
Лекторат: 16
- Іспит O

Літній семестр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 14
2 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O
Techniki i systemy bezprzewodowe
Лекція: 18
Лабораторні заняття: 16
4 Залік O
Przedmiot humanistyczny
Лекція: 14
Проектні заняття: 8
2 Залік O