2020/2021 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia

brak

Absolwenci studiów II stopnia kierunku Geoinformatyka będą posiadać pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi, informatyki oraz z zakresu szeroko rozumianych nauk geoinformatycznych, a także będą potrafić zaprojektować i wykonać innowacyjne produkty geoinformatyczne, w szczególności wszelkiego rodzaju bazy danych przestrzennych, aplikacje ułatwiające pozyskiwanie i obróbkę danych geologicznych, geofizycznych, geotechnicznych, itp, tworzenie map cyfrowych, przestrzennych modeli obiektów, geoportali, itd. Wiedza podparta umiejętnościami praktycznymi pozwoli absolwentom kierunku Geoingormatyka na efektywną komunikacje w interdyscyplinarnych zespołach projektowych oraz podjęcie pracy w instytucjach oraz przedsiębiorstwach działających w sektorze informatyki, geologii, geodezji i kartografii, jak i w innych sektorach gospodarki w działalności związanej z zarządzaniem geoinformacją (np. ochrona środowiska, geoturystyka, leśnictwo, telekomunikacja, energetyka, bankowość i ubezpieczenia, geomarketing, bezpieczeństwo i obronność, logistyka i transport, planowanie przestrzenne). Nabyte umiejętności stawiania sobie celów naukowych i kierowania ich realizacją pozwolą na podjęcie współpracy z innymi zespołami i stworzą znacznie lepsze perspektywy zatrudnienia, nie tylko w przemyśle, ale także instytucjach naukowych i badawczych w kraju i w Europie.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Techniki mikroprocesorowe
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 45
4 Залік O
Systemy multimedialne
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O
Aktualne problemy informatyki stosowanej
Тренінги: 90
4 Залік O
Systemy geoinformatyczne
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
6 Іспит O
Zaawansowane Techniki Internetowe
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 45
4 Залік O
Wstęp do uczenia maszynowego
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
6 Іспит O
Praktyka dyplomowa
Дипломна практика: 0
2 Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Blok obieralny II semestr Geoinformatyka
Сума аудиторних годин: 345
26 Залік O
Język Obcy B2+
Лекторат: 30
2 Залік O
Humanistyczno-społeczne
Лекція: 30
2 Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Aktualne problemy informatyki stosowanej II
Тренінги: 60
3 Залік O
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 30
2 Залік O
Prawo i organizacja przedsiębiorstw
Лекція: 30
3 Залік O
Informatyczne Projekty Zespołowe
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O