2020/2021 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia

brak

Studia prowadzone na kierunku Informatyka Stosowana oferują studentom nie tylko zdobycie wiedzy i wykształcenia technicznego, ale dają również możliwość wyrobienia u nich zdolności logicznego, konstruktywnego i asertywnego myślenia oraz zaszczepiają w nich ducha przedsiębiorczości i innowacyjności. Dzięki zdobytej wiedzy i nabytym umiejętnościom, absolwenci tego kierunku nie mają problemów z odnalezieniem się na rynku pracy znajdując zatrudnienie głównie w szybko rozwijającym się sektorze informatycznym przyczyniając się tym samym do wzrostu potencjału gospodarczego zarówno regionu małopolski, jak i całego kraju. W związku z rozwojem nowych technologii informatycznych na etapie tworzenia programu studiów nawiązana została współpraca z firmami z branży informatycznej w celu dostosowania programu kształcenia do aktualnych wymagań rynku pracy. Ogólne wykształcenie inżynierskie zdobyte w trakcie studiów może być cennym atutem przy aplikowaniu o pracę. Absolwenci kierunku Informatyka Stosowana oprócz podstawowego wykształcenia informatycznego posiadają też wiedzę i umiejętności typowe dla inżyniera, co może mieć kluczowe znaczenie podczas tworzenia zespołów realizujących projekty z pogranicza informatyki i inżynierii. Absolwenci mogą pracować jako programiści w firmach z sektora informatycznego oraz jako administratorzy systemów informatycznych czy lokalnych sieci komputerowych. Są także zatrudniani przy tworzeniu i/lub obsłudze baz danych we wszelkiego rodzaju instytucjach, których działalność związana jest z przetwarzaniem dużej ilości danych. Wraz ze wzrostem zainteresowania wykorzystaniem wszelkiego rodzaju technologii multimedialnych (zwłaszcza w sieci Internet) zauważalny jest obecnie wzrost ilości ofert pracy dla absolwentów specjalizujących się w cyfrowej obróbce grafiki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Małgorzata Krawczyk

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 70/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 93/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmioty obieralne IS2 - sem. 1
Сума аудиторних годин: 163
12 Залік O
Zaawansowane technologie internetowe
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 30
5 Залік O
Fizyka współczesna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
3 Залік O
Systemy równoległe i rozproszone
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 26
Проектні заняття: 4
5 Іспит O
Modelowanie procesów fizycznych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Eksploracja danych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 22
Проектні заняття: 20
6 Іспит O
Techniki mikroprocesorowe
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 25
Проектні заняття: 15
5 Залік O
Praktyka dyplomowa
Дипломна практика: 0
5 Залік O
Język obcy B2+
Лекторат: 30
2 Іспит O
Przedmioty obieralne HES (HS) II
Лекція: 30
2 Залік O
Przedmioty obieralne HES (E) II
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
Moduły obieralne INS2.2
Сума аудиторних годин: 90
7 Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Programowanie zespołowe
Лекція: 10
Лабораторні заняття: 20
Проектні заняття: 10
5 Залік O
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 45
5 Залік O
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O