2020/2021 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia

brak

Kształcenie na studiach Informatyka – Data Science dostarcza wiedzy i kluczowych kompetencji w zagadnieniach analizy danych, metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji oraz projektowania i realizacji systemów informatycznych opartych na danych. Absolwenci posiadają szeroką wiedzę w zakresie, między innymi, metod eksploracji danych, statystycznego uczenia maszynowego, sieci neuronowych oraz algorytmów przetwarzania i rozumienia języka naturalnego. Ponadto biegle posługują się językiem angielskim technicznym oraz posiadają kompetencje społeczne niezbędne w pracy zespołowej i realizacji złożonych projektów informatycznych. Kierunek Informatyka – Data Science zapewnia również kompetencje w zakresie planowania i realizacji prac badawczych oraz ustawicznego uzupełniania zdobytej wiedzy dziedzinowej. Dzięki tym efektom kształcenia absolwenci kierunku Informatyka – Data Science są przygotowani do pracy zawodowej w renomowanych, międzynarodowych przedsiębiorstwach informatycznych tworzących i oferujących rozwiązania oparte na danych i systemach uczących się.

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 31/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Rachunek macierzowy i statystyka wielowymiarowa
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Pracownia problemowa
Проектні заняття: 30
2 Залік O
Eksploracja danych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 16
5 Іспит O
Sieci neuronowe i uczenie głębokie
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Organizacja systemów zarządzania baz danych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Przedmioty obieralne I
Сума аудиторних годин: 104
8 O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Język angielski techniczny
Аудиторні заняття: 30
2 Іспит O
Pracownia dyplomowa 1
Проектні заняття: 20
5 Залік O
Analiza dużych zbiorów danych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 16
5 Іспит O
Przetwarzanie języka naturalnego
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Uczenie maszynowe
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 16
5 Іспит O
Przedmioty obieralne II
Сума аудиторних годин: 104
8 O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Pracownia dyplomowa 2
Проектні заняття: 20
5 Залік O
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O
Przedmioty humanistyczne i społeczne
Сума аудиторних годин: 28
5 Залік O

Зимовий сместр

Semestr zimowy, 2020/2021
Semestr wyrównujący kompetencje inżynierskie przewidziany dla absolwentów studiów I stopnia nie posiadających tytułu zawodowego inżyniera

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Języki i biblioteki analizy danych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
6 Залік O
Wprowadzenie do systemu UNIX
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 14
4 Залік O
Systemy operacyjne
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Sieci komputerowe
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Podstawy baz danych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Programowanie obiektowe
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Inżynieria wymagań i jakości
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
3 Залік O
Teoria obliczeń i złożoności obliczeniowej
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 14
3 Залік O