2020/2021 Стаціонарне Studia magisterskie inżynierskie II stopnia

brak

Kierunek studiów Informatyka i Systemy Inteligentne należy do dziedziny nauki: nauki inżynieryjno-techniczne i dyscypliny: informatyka techniczna i telekomunikacja. Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu informatyki oraz zastosowań sztucznej inteligencji umożliwiającej tworzenie i projektowanie złożonych inteligentnych systemów informacyjnych.  Absolwenci tego kierunku będą mogli szukać zatrudnienia w różnych przedsiębiorstwach wykorzystujących technologie informatyczne włączając w to firmy technologiczne, informatyczne, transportowe, świadczących usługi bankowo-finansowe i inne.  Nabyte umiejętności pozwolą naszym Absolwentom podejmować pracę na kierowniczych stanowiskach w branży IT oraz czynnie brać udział w pracach zespołów projektowych. Studia magisterskie II stopnia Informatyka i Systemy Inteligentne stanowią dobre przygotowanie do kontynuacji kształcenia na poziomie studiów III stopnia.

Zobacz pełny opis specjalności Artificial Intelligence and Data Analysis

Zobacz pełny opis specjalności Grafika w Systemach Inteligentnych

Zobacz pełny opis specjalności Inżynieria Oprogramowania

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 34/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.

Artificial Intelligence and Data Analysis

Літній семестр, 2020/2021

Grafika w Systemach Inteligentnych

Літній семестр, 2020/2021

Inżynieria Oprogramowania

Літній семестр, 2020/2021

Artificial Intelligence and Data Analysis

Зимовий сместр, 2021/2022

Grafika w Systemach Inteligentnych

Зимовий сместр, 2021/2022

Inżynieria Oprogramowania

Зимовий сместр, 2021/2022

Artificial Intelligence and Data Analysis

Літній семестр, 2021/2022

Grafika w Systemach Inteligentnych

Літній семестр, 2021/2022

Inżynieria Oprogramowania

Літній семестр, 2021/2022