2020/2021 Стаціонарне Studia magisterskie inżynierskie II stopnia

brak

Kształcenie na studiach II stopnia realizuje koncepcję kształcenia osób, które będą znać zagadnienia technologii informacyjnych oraz nabędą wiedzę pozwalającą na projektowanie i realizowanie zaawansowanych systemów informatycznych. Absolwenci posiadają szeroką wiedzę w dziedzinie oraz kluczową umiejętność samodzielnego jej poszerzania i rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich. Są także przygotowywani do prowadzenia badań poprzez zdobywanie umiejętności wykonywania eksperymentów i pomiarów, zbierania i opracowywania wyników oraz wyciągania wniosków. Absolwenci posiadają także ważne umiejętności społeczne, takie jak praca zespołowa, negocjacje, komunikacja, samodzielność decyzyjna, świadomość następstw podejmowanych wyborów projektowych i realizacyjnych. W efekcie absolwenci kierunku są uznawani za najlepszych kandydatów do pracy i mogą podjąć pracę zawodową w renomowanych, światowych przedsiębiorstwach z branży IT. Często sami pracodawcy zabiegają o pozyskanie absolwentów Informatyki do swoich zespołów.

Opiekun kierunku: dr inż. Marek Gajęcki

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 91/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Matematyka
Сума аудиторних годин: 60
5 Іспит O
Pracownia problemowa
Проектні заняття: 30
2 Залік O
Inf s2 sem1 egz
Сума аудиторних годин: 180
15 Іспит W
Inf s2 sem1 zal
Сума аудиторних годин: 132
9 Залік W

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (Informatyka)
Лекторат: 30
2 Іспит O
inf s2 sem2 egz
Сума аудиторних годин: 120
10 Іспит W
Inf s2 sem2 zal
Сума аудиторних годин: 176
12 Залік W
Pracownia dyplomowa 1
Проектні заняття: 20
5 Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmioty humanistyczne i społeczne
Сума аудиторних годин: 48
5 Залік O
Pracownia dyplomowa 2
Проектні заняття: 20
5 Залік O
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік O