2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia

brak

Kierunek Geofizyka ma na celu wykształcenie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, gotowych do sprostania wymogom stawianym przed inżynierem zarówno w regionie, Polsce, jak i innych krajach Europy i Świata. Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach geofizycznych, geologicznych i górniczych. Posiadają też kwalifikacje pozwalające podjąć pracę naukową w szkołach wyższych, instytutach PAN i jednostkach badawczo-rozwojowych.
Absolwenci kierunku Geofizyka znajdą pracę w przedsiębiorstwach o profilu geofizycznym i geologicznym oraz górniczym. Mogą samodzielnie pracować w terenie prowadząc prace pomiarowe. Mogą także pracować jako projektanci systemów do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych oraz geologiczno-górniczych. Ponadto mogą podjąć pracę w obserwatoriach geofizycznych oraz obsługiwać sieci sejsmometryczne w kopalniach węgla kamiennego i miedzi.
Jako osoby posiadające dobrą znajomość nauk ścisłych oraz narzędzi informatycznych mogą podjąć pracę także w innych instytucjach wymagających wyższego wykształcenia technicznego.

Opiekun kierunku: dr inż. Anna Kwietniak

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Математика I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Techniki wizualizacji danych
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Podstawy geometrii i grafiki komputerowej
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Aplikacje obliczeniowe I
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Chemia
Лекція: 30
Тренінги: 15
3 Залік O
Захальна геологія
Лекція: 30
Практичні заняття: 30
4 Іспит O
Geodezja
Лекція: 15
Практичні заняття: 30
2 Залік O
Fizyka I
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Technologie informacyjne
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Mineralogia i petrografia
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
4 Залік O
Fizyka II
Лекція: 45
Лабораторні заняття: 30
6 Іспит O
Математика II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
WF
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Aplikacje obliczeniowe II
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Geofizyka ogólna
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
7 Іспит O
AutoCAD
Лабораторні заняття: 45
3 Залік O
Kartografia
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
2 Залік O
Język obcy B2; semestr 1/3
Лекторат: 30
- Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy GIS i teledetekcji
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Statystyka
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Petrofizyka
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
6 Іспит O
Matematyka III
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Teoria sygnałów
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
WF
Практичні заняття: 15
- Залік O
Język obcy B2; semestr 2/3
Лекторат: 45
- Залік O
Blok obieralny 1, III semestr Geofizyka
Лекція: 30
2 Залік O
Blok obieralny 2, III semestr Geofizyka
Лабораторні заняття: 75
5 Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Metody elektryczne i elektromagnetyczne I
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Grawimetria
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
4 Іспит O
WF
Практичні заняття: 15
- Залік O
Metody sejsmiczne I
Лекція: 45
Лабораторні заняття: 45
6 Іспит O
Geologia regionalna
Лекція: 30
2 Залік O
Hydrogeologia
Лекція: 15
Практичні заняття: 15
2 Залік O
Język obcy B2; semestr 3/3
Лекторат: 60
5 Іспит O
Blok obieralny 3, IV semestr Geofizyka
Аудиторні заняття: 30
3 Залік O
Blok obieralny 4, IV semestr Geofizyka
Лабораторні заняття: 60
4 Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Metody sejsmiczne II
Лекція: 45
Лабораторні заняття: 45
6 Іспит O
Metody elektryczne i elektromagnetyczne II
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Metody radarowe
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Geochemia
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Geofizyka otworowa I
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
5 Залік O
Geotechnika
Лекція: 30
2 Залік O
Zarys geologii złóż
Лекція: 30
2 Залік O
Blok obieralny 5, V semestr Geofizyka
Лекція: 60
4 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Zajęcia terenowe z metod geofizycznych
Практичні заняття: 60
3 Залік O
Geofizyka otworowa II
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
4 Іспит O
Magnetometria
Лекція: 45
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Blok obieralny 6, VI semestr Geofizyka
Лекція: 30
2 Залік O
Blok obieralny 7, VI semestr Geofizyka
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Blok obieralny 8, VI semestr Geofizyka
Лабораторні заняття: 45
3 Залік O
Blok obieralny 9, VI semestr Geofizyka
Проектні заняття: 30
2 Залік O
Blok obieralny przedmiów humanistycznych i ekonomicznych 6 poziom
Лекція: 60
5 Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Projekt dyplomowy
Дипломний проект: 0
15 Залік O
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 15
1 Залік O
Blok obieralny 10, VII semestr Geofizyka
Сума аудиторних годин: 80
9 Залік O
Blok obieralny 11, VII semestr Geofizyka
Сума аудиторних годин: 45
3 Залік O
Blok obieralny 12, VII semestr Geofizyka
Лекція: 30
2 Залік O