2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia

brak

Absolwenci studiów I stopnia kierunku Geoinformatyka będą posiadać wiedzę z zakresu nauk o Ziemi, informatyki oraz z zakresu szeroko rozumianych nauk geoinformatycznych, a także będą potrafić zaprojektować i wykonać innowacyjne produkty geoinformatyczne, w szczególności wszelkiego rodzaju bazy danych przestrzennych, aplikacje ułatwiające pozyskiwanie i obróbkę danych geologicznych, geofizycznych, geotechnicznych, itp, tworzenie map cyfrowych, przestrzennych modeli obiektów, geoportali, itd. Wiedza podparta umiejętnościami praktycznymi pozwoli absolwentom kierunku Geoingormatyka na efektywną komunikacje w interdyscyplinarnych zespołach projektowych oraz podjęcie pracy w instytucjach oraz przedsiębiorstwach działających w sektorze informatyki, geologii, geodezji i kartografii, jak i w innych sektorach gospodarki w działalności związanej z zarządzaniem geoinformacją (np. ochrona środowiska, geoturystyka, leśnictwo, telekomunikacja, energetyka, bankowość i ubezpieczenia, geomarketing, bezpieczeństwo i obronność, logistyka i transport, planowanie przestrzenne). Nabyte umiejętności stawiania sobie celów naukowych i kierowania ich realizacją pozwolą na podjęcie współpracy z innymi zespołami i stworzą znacznie lepsze perspektywy zatrudnienia, nie tylko w przemyśle, ale także instytucjach naukowych i badawczych w kraju i w Europie. Absolwent studiów inżynierskich (I stopnia) kierunku Geoinformatyka może kontynuować naukę na II stopniu studiów na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Захальна геологія
Лекція: 30
Практичні заняття: 30
4 Залік O
Algorytmy i struktury danych
Лекція: 15
Практичні заняття: 30
4 Залік O
Wstęp do geomatyki
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
5 Іспит O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Лінійна алгебра
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Podstawy informatyki
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O
Analiza matematyczna I
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 60
6 Іспит O
Blok obieralny (przedmioty humanistyczno-społeczne) I stopien
Лекція: 30
2 Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy geodezji
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Іспит O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Geofizyka
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Fizyka I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Залік O
Programowanie proceduralne
Лабораторні заняття: 45
3 Залік O
Analiza matematyczna II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Залік O
Przetwarzanie danych środowiskowych
Лабораторні заняття: 45
3 Залік O
Blok obieralny (przedmioty społeczno-prawne) I stopien
Лекція: 30
3 Залік O
Język obcy B2; semestr 1/3
Лекторат: 30
- Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy teledetekcji i fotogrametrii
Лекція: 30
Практичні заняття: 30
4 Іспит O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Fizyka II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6 Іспит O
Analiza danych przestrzennych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O
Systemy CAD w geoinformatyce
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Systemy GIS w naukach o Ziemi
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Чисельні методи
Лекція: 30
Практичні заняття: 30
4 Іспит O
Geozagrożenia
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Programowanie obiektowe
Лабораторні заняття: 45
3 Залік O
Język obcy B2; semestr 2/3
Лекторат: 45
- Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Kartografia geologiczna wspomagana komputerowo
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4 Іспит O
Zajęcia terenowe z kartografii geologicznej wspomaganej komputerowo
Польові заняття: 60
3 Залік O
Grafika komputerowa 3D
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Bazy danych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 45
5 Іспит O
Modelowanie w naukach o Ziemi
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Systemy operacyjne
Лабораторні заняття: 45
3 Залік O
Elektroniczne techniki pomiarowe w naukach o Ziemi
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
3 Залік O
Język obcy B2; semestr 3/3
Лекторат: 60
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Sieci komputerowe
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Analiza i przetwarzanie sygnałów i obrazów cyfrowych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 45
4 Іспит O
Bazy danych przestrzennych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 45
3 Іспит O
Systemy Informatyczne
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Іспит O
Techniki internetowe
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Blok obieralny, V semestr Geoinformatyka
Сума аудиторних годин: 165
15 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Programowanie aplikacji internetowych (PHP)
Лабораторні заняття: 45
2 Залік O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Data mining
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Іспит O
Podstawy planowania przestrzennego
Лекція: 30
Практичні заняття: 30
4 Іспит O
Programowanie aplikacji geoinformatycznych (Python)
Лабораторні заняття: 45
2 Залік O
Satelitarna Interferometria Radarowa
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Blok obieralny, VI semestr Geoinformatyka
Сума аудиторних годин: 180
12 Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Blok obieralny, VII semestr Geoinformatyka
Сума аудиторних годин: 180
15 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломний проект: 0
15 Залік O