2020/2021 Стаціонарне Studia inżynierskie I stopnia

brak

Kierunek studiów Energetyka należy do dziedziny nauki: nauki inżynieryjno-techniczne. Jego odniesienie praktyczne w gospodarce związane jest z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, magazynowaniem i użytkowaniem energii oraz eksploatacją urządzeń, w których zachodzą te procesy. Celem studiów jest przekazanie wiedzy ogólnej, koniecznej do wykonywania zawodu inżyniera oraz wiedzy z zakresu energetyki umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie problemów występujących w realizacji procesów i technologii energetycznych. Absolwenci mogą pracować m.in. jako: projektanci i konstruktorzy maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych, inżynierowie nadzoru i inżynierowie energetycy, specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią, konsultanci ds. problematyki energetycznej, przedsiębiorcy w branży energetycznej. Absolwent studiów I stopnia na kierunku Energetyka ma wyrobione nawyki do ustawicznego uczenia się oraz jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów II stopnia.

Opiekun kierunku: prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 78/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Blok HS sem. 1
Лекція: 30
2 Залік O
Fizyka I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4 Іспит O
Podstawy informatyki
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Математика I
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
9 Іспит O
EN blok obieralny semestr 1
Сума аудиторних годин: 57
5 Залік O
Chemia I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4 Іспит O
Geometria i grafika inżynierska
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
4 Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Surowce energetyczne i paliwa
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
4 Іспит O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
EN blok obieralny semestr 2
Сума аудиторних годин: 30
2 Залік O
Język obcy (JO1) semestr 2
Лекторат: 30
- Залік O
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Miernictwo i planowanie eksperymentu
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Chemia II
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Fizyka II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Залік O
Математика II
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 45
9 Іспит O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
EN blok obieralny semestr 3
Сума аудиторних годин: 30
6 Залік W
Język obcy (JO1) semestr 3
Лекторат: 45
- Залік O
Fizyka III
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
6 Іспит O
Mechanika płynów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
5 Іспит O
Termodynamika
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 20
Лабораторні заняття: 10
5 Іспит O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
CAD
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Konstrukcja i eksploatacja maszyn i urządzeń
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 30
5 Іспит O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
EN blok obieralny semestr 4
Сума аудиторних годин: 60
4 Залік O
Elektrotechnika
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Język obcy (JO1) semestr 4
Лекторат: 60
5 Іспит O
Elektronika
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O
Inżynieria materiałowa w energetyce
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 30
5 Іспит O
Konwersja energii
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Transport ciepła i masy I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 20
Лабораторні заняття: 10
4 Іспит O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
EN blok obieralny semestr 5
Сума аудиторних годин: 105
9 Залік O
Automatyka w energetyce
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
5 Іспит O
Energia jądrowa
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4 Іспит O
Maszyny i urządzenia energetyczne
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 30
8 Іспит O
Podstawy projektowania
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
EN blok obieralny semestr 6
Сума аудиторних годин: 225
20 Залік O
Przesyłanie energii elektrycznej i technika zabezpieczeniowa
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
Лабораторні заняття: 15
6 Іспит O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy ekonomii i zarządzania w energetyce
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
Семінар: 15
3 Залік W
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O
EN blok obieralny semestr 7
Лекція: 90
12 Залік O