A A A

Увійди

pl | en | uk

Informatyka techniczna i telekomunikacja

Kierunek studiów Informatyka i Systemy Inteligentne należy do dziedziny nauki: nauki inżynieryjno-techniczne i dyscypliny: informatyka techniczna i telekomunikacja. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i informacji z zakresu informatyki oraz sztucznej inteligencji umożliwiających tworzenie i projektowanie rozwiązań informatycznych wykorzystujących i integrujących różne systemy inteligentne.  Absolwenci tego kierunku będą mogli szukać zatrudnienia w przedsiębiorstwach lokujących się w różnych obszarach życia gospodarczego włączając w to firmy technologiczne, informatyczne transportowe, bankowo-finansowe i inne.  Nabyte umiejętności pozwolą im wykonywać zawód programisty, architekta oprogramowania, konsultanta IT, integratora rozwiązań IT, managera, analityka danych. Studia inżynierskie I stopnia Informatyka i Systemy Inteligentne stanowią dobre przygotowanie do kontynuacji kształcenia na poziomie studiów II stopnia.

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 34/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5.0 Іспит O
Лекція: 42
Аудиторні заняття: 42
7.0 Іспит O
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 7
3.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
4.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 42
4.0 Залік O
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
2.0 Залік O
Лекція: 28
3.0 Іспит O
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
2.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
5.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Іспит O
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
3.0 Іспит O
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
2.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Іспит O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
4.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Залік O
Лекція: 18
2.0 Залік O
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
2.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекторат: 30
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
4.0 Іспит O
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
5.0 Залік O
Чисельні методи
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 20
4.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 14
3.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Іспит O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 14
3.0 Іспит O
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
4.0 Залік O
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Лекторат: 45
- O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Іспит O
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
4.0 Іспит O
Лекція: 14
Проектні заняття: 14
3.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Іспит O
Лекція: 14
Лабораторні заняття: 14
Проектні заняття: 14
4.0 Залік O
Лекторат: 60
5.0 O
Лекція: 30
2.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Проектні заняття: 42
3.0 Залік O
Лекція: 28
Проектні заняття: 28
3.0 Іспит O
Лекція: 28
Проектні заняття: 14
2.0 Іспит O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
4.0 Залік O
Лекція: 28
1.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 56
6.0 O
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 28
3.0 Іспит O
Лекція: 14
Аудиторні заняття: 14
2.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 56
6.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Професійна практика: 0
4.0 Залік O
Лекція: 14
1.0 Залік O
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
4.0 Іспит O
Проектні заняття: 28
2.0 Залік O
Проектні заняття: 42
3.0 Залік O
Лекція: 28
Лабораторні заняття: 28
Контрольні та перехідні роботи: 56
8.0 O
Лекція: 56
Лабораторні заняття: 56
8.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Проектні заняття: 14
1.0 Залік O
Дипломна робота: 0
15.0 Залік O
Сума аудиторних годин: 98
8.0 O
Сума аудиторних годин: 56
6.0 O
 • O - Обов'язковий
 • W - За вибором