2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia

brak

Studenci kierunku Cyberbezpieczeństwo otrzymują gruntowną wiedzę z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych. Dzięki temu po zakończeniu studiów są cenionymi specjalistami, chętnie zatrudnianymi w instytucjach publicznych, organach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i firmach świadomych jak ważna jest ochrona systemów teleinformatycznych. Przyjęta strategia cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej czy krajowy system cyberbezpieczeństwa potwierdzają, że obecnie jest to kluczowa dziedzina. Absolwenci kierunku stanową więc niezbędne ogniwo rozwoju gospodarki – nie tylko w ujęciu krajowym, ale i globalnym.
Program kształcenia powstał we współpracy z wiodącymi firmami z branży IT, w szczególności tymi, które są bezpośrednio związane z bezpieczeństwem i ochroną danych. Studenci otrzymują nowoczesne wykształcenie inżynierskie – zarówno podstawowe (przedmioty wprowadzające do informatyki, programowania czy działania systemów i sieci teleinformatycznych) jak i specjalistyczne (testy penetracyjne, informatyka śledcza, kryptografia, biały wywiad, oprogramowanie złośliwe, obsługa incydentów, itp.). Uzupełnieniem są treści związane z aspektami prawnymi, organizacyjnymi czy zarządzaniem bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych. Szeroka oferta przedmiotów obieralnych pozwala na indywidualny wybór zagadnień, zgodnie z zainteresowaniami i planami zawodowymi studentów. Absolwenci mają możliwość dalszego kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich czy poprzez specjalistyczne szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa i zdobywanie branżowych certyfikatów.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Marcin Niemiec, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 111/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Algebra
Лекція: 42
Аудиторні заняття: 42
6 Іспит O
Analiza 1
Лекція: 42
Аудиторні заняття: 42
6 Іспит O
Krajowy system cyberbezpieczeństwa
Лекція: 30
3 Іспит O
Wprowadzenie do prawa karnego i postępowania karnego
Лекція: 20
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
Wprowadzenie do sieci Internet
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O
Wstęp do administracji i bezpieczeństwa komputerowego
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Wstęp do informatyki
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Залік O
Wychowanie fizyczne 1/3
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Analiza 2
Лекція: 28
Аудиторні заняття: 28
5 Іспит O
Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Fizyka 1
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Matematyka dyskretna
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Podstawy programowania
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Probabilistyka i statystyka
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Залік O
Projektowanie i analiza algorytmów
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Wychowanie fizyczne 2/3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Wykrywanie incydentów
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 20
2 Залік O
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Język obcy 1
Лекторат: 30
- Залік O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Bezpieczeństwo lokalnych sieci komputerowych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Іспит O
Fizyka 2
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6 Іспит O
Kryptografia
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
6 Іспит O
Programowanie skryptowe
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Залік O
Systemy operacyjne
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Wychowanie fizyczne 3/3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Blok obieralny semestr 3
Сума аудиторних годин: 100
7 Залік O
Język obcy 2
Лекторат: 45
- Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Analiza malware
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 30
4 Залік O
Bazy danych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Залік O
Bezpieczeństwo bezprzewodowych sieci komputerowych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Іспит O
Bezpieczeństwo oprogramowania
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Іспит O
Język obcy 3
Лекторат: 60
5 Іспит O
Ochrona danych osobowych i technologie wzmacniające prywatność
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Залік O
Blok obieralny semestr 4
Сума аудиторних годин: 60
6 Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Bezpieczeństwo systemów komórkowych i sieci 5G
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
6 Залік O
Bezpieczeństwo w sieciach rozległych
Лабораторні заняття: 30
3 Іспит O
Ochrona informacji niejawnych
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
2 Залік O
Szpiegostwo przemysłowe
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
Семінарські заняття: 15
3 Залік O
Testy penetracyjne
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
Проектні заняття: 15
4 Іспит O
Blok obieralny semestr 5
Сума аудиторних годин: 150
12 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i systemów sterowania przemysłowego
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
3 Іспит O
Pracownia projektowa 1
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Praktyczne wykorzystanie informacji z otwartych źródeł
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
3 Залік O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Programowanie sieciowe wspierające aplikacje bezpieczne
Лекція: 20
Лабораторні заняття: 20
Проектні заняття: 10
4 Іспит O
Security of operating systems
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
5 Залік O
Blok obieralny semestr 6
Сума аудиторних годин: 125
9 Залік O

Зимовий сместр, 2023/2024

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Pracownia projektowa 2
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломна робота: 0
15 Залік O
Blok obieralny semestr 7
Сума аудиторних годин: 180
12 Залік O