2020/2021 Stacjonarne Studia licencjackie I stopnia

brak

Kierunek Kulturoznawstwo łączy wiedzę humanistyczną z umiejętnościami z zakresu technologii informatycznych, medialnych i audiowizualnych. Studia dostarczają kompetencji w zakresie analizy trendów kulturowych, zarządzania kulturą oraz korzystania z nowoczesnych technologii cyfrowych w połączeniu z niezbędną wiedzą kulturoznawczą. Program studiów został tak skonstruowany, aby absolwenci łączyli wiedzę z zakresu tradycyjnego kulturoznawstwa z poznawaniem nowych nurtów, związanych ze zmianą kulturową i rozwojem technologii. Praca w obrębie kultury to także praktyka i umiejętność odnalezienia się w niezwykle dynamicznym otoczeniu, jakim są galerie sztuki, instytucje wspierające sztukę, muzea i festiwale. Właśnie dlatego w ofercie edukacyjnej znajdują się również przedmioty fakultatywne (wśród nich zajęcia prowadzone w języku angielskim przez zagranicznych wykładowców), warsztaty z twórcami sztuki, obozy naukowe.

Opiekun kierunku: dr hab. Izabela Trzcińska, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 77/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 96/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy filozofii
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
obieralny 1s. H-K-1
Лекція: 60
6 Залік O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Intermedia w kulturze
Проектні заняття: 15
1 Залік O
Metodyka pracy umysłowej
Аудиторні заняття: 15
1 Залік O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Лекція: 30
2 Залік O
Wstęp do kulturoznawstwa
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Idee kultury Zachodu
Лекція: 30
2 Залік O
Historia kultury i cywilizacji
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Grywalizacja w kulturze
Тренінги: 15
1 Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Historia kultury polskiej na tle europejskim
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Etnologia i folklorystyka
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Obóz kulturoznawczy
Польові заняття: 30
3 Залік O
Kultura i technologie - transfery
Лекція: 30
3 Іспит O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Сума аудиторних годин: 30
2 Залік O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Logika
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 30
4 Залік O
Sztuka współczesna
Семінар: 15
1 Залік O
Historia i teorie sztuki
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4 Іспит O
Prezentacja danych i multimedia
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
Лекторат: 30
- Залік O
Antropologia kulturowa
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Etyka społeczna z elementami etyki zawodowej
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4 Іспит O
Public Relations
Проектні заняття: 30
2 Залік O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Лекція: 30
2 Залік O
Komunikacja międzykulturowa
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4 Іспит O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
Лекторат: 45
- Залік O
Teorie kultury
Лекція: 30
3 Іспит O
Teoria literatury
Лекція: 30
3 Іспит O
Metodologia badań kulturoznawczych
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Animacja i zarządzanie w kulturze
Лекція: 15
Семінар: 15
2 Залік O
Kultura popularna i audiowizualna
Лекція: 30
3 Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Semiotyka
Лекція: 30
3 Іспит O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Лекція: 30
2 Залік O
Literatura we współczesnej kulturze
Лекція: 30
3 Іспит O
Praktyka studencka
Професійна практика: 0
3 Залік O
Posthumanizm - antyhumanizm - transhumanizm
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
3 Залік O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
Лекторат: 60
5 Іспит O
Humanistyka cyfrowa
Тренінги: 15
1 Залік O
Muzealnictwo i wystawiennictwo
Семінар: 15
1 Залік O
Warsztaty kulturoznawcze
Практичні заняття: 30
2 Залік O
Medioznawstwo i teorie mediów
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
4 Іспит O
Studia miejskie
Лекція: 15
1 Залік O
Marketing kultury
Семінар: 30
3 Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Polityka kulturalna
Семінар: 15
1 Залік O
Kultura prawna i ochrona własności intelektualnej
Лекція: 30
2 Залік O
Cyberkultura i cyberspołeczeństwo
Лекція: 15
Семінар: 15
3 Іспит O
Sztuka nowych mediów
Лекція: 30
2 Залік O
Antropologia komunikacji
Лекція: 30
3 Іспит O
Religie świata - uwarunkowania kulturowe
Лекція: 30
3 Іспит O
Przedmioty fakultatywne 4ECTS
Сума аудиторних годин: 60
4 Залік O
Seminarium licencjackie 1
Семінарські заняття: 30
2 Залік O
Podstawy filmoznawstwa
Семінар: 30
2 Залік O
Mitologie kultury popularnej
Лекція: 30
3 Іспит O
Projektowanie grantów w dziedzinie kultury
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Laboratorium obrazu i dźwięku
Проектні заняття: 10
1 Залік O

Літній семестр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przedmioty fakultatywne 4ECTS
Лекція: 60
4 Залік O
Przedmiot fakultatywny w języku obcym
Лекція: 30
4 Залік O
Seminarium licencjackie 2
Семінарські заняття: 30
14 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломний проект: 0
10 Залік O