2019/2020 Стаціонарне Studia magisterskie inżynierskie II stopnia

brak

Cele kształcenia obejmują pogłębioną wiedzę z zakresu akustyki technicznej i jej zastosowań, w szczególności - w zależności od wybranej specjalności - z zakresów statystyki, metody elementów skończonych, redukcji drgań, przetwarzania sygnałów, diagnostyki technicznej oraz przygotowanie do samodzielnego prowadzenia prac projektowych i badawczych lub z zakresów statystyki, procesu słyszenia, produkcji muzycznej, dźwięku cyfrowego, projektowania systemów dźwiękowych, dźwięku przestrzennego i przygotowanie do samodzielnego prowadzenia prac projektowych i badawczych . Absolwenci potrafią posługiwać się zaawansowaną wiedzą z zakresu inżynierii akustycznej i samodzielnie podejmować twórcze przedsięwzięcia inżynierskie oraz badawcze. Absolwenci są poszukiwani na licznych stanowiskach pracy w wielu sektorach gospodarki i administracji, jak na przykład: inżynieria ochrony środowiska (liczne instytucje państwowe i samorządowe), działy badawczo-rozwojowe w przemyśle (projektowanie urządzeń pod kątem obniżania ich drgań i hałasu), transport (obniżanie hałasu komunikacyjnego), budownictwo (kształtowanie pożądanej akustyki wnętrz, izolacja i adaptacja akustyczna budowli, wibroizolacja), telekomunikacja i komunikacja (technologia mowy), działy badawczo-rozwojowe w przemyśle. Duża część stanowisk pracy wymagających wiedzy z zakresu inżynierii akustycznej zalicza się do innowacyjnego, opartego na wiedzy sektora gospodarki. Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na nowo uruchomionych studiach doktoranckich Akustyka na Wydziale IMiR, ewentualnie na innych studiach doktoranckich.

Opiekun kierunku: prof. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski

Zobacz pełny opis kierunku (Drgania i hałas w technice i środowisku)
Zobacz pełny opis kierunku (Inżynieria dźwięku w mediach i kulturze)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 112/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Drgania i Hałas w Technice i Środowisku

Літній семестр, 2019/2020

Inżynieria Dźwięku w Mediach i Kulturze

Літній семестр, 2019/2020

Drgania i Hałas w Technice i Środowisku

Зимовий сместр, 2020/2021

Inżynieria Dźwięku w Mediach i Kulturze

Зимовий сместр, 2020/2021

Drgania i Hałas w Technice i Środowisku

Літній семестр, 2020/2021

Inżynieria Dźwięku w Mediach i Kulturze

Літній семестр, 2020/2021