2019/2020 Стаціонарне Studia magisterskie inżynierskie II stopnia

brak

Absolwenci specjalności Projektowanie Mechatroniczne otrzymują wiedze w zakresie: projektowania zintegrowanych systemów złożonych ze współpracujących elementów mechanicznych, elektronicznych, sterujących i oprogramowania, umiejętności wykorzystania komputerowych środków wspomagania prac inżynierskich w projektowaniu i testowaniu systemów mechatronicznych z użyciem technik wirtualnego i szybkiego prototypowania, umiejętności pracy w interdyscyplinarnym zespole oraz świadomości potrzeby ciągłego doskonalenia kwalifikacji zawodowych.
Absolwenci specjalności Projektowanie Mechatroniczne znajdują zatrudnienie jako projektanci i integratorzy urządzeń mechatronicznych, pracownicy utrzymania ruchu, jak i samodzielni przedsiębiorcy.
Absolwenci specjalności Systemy Inteligentne otrzymują wiedzę w zakresie zastosowań mechaniki, elektroniki i informatyki w projektowaniu, realizacji, eksploatacji oraz serwisowaniu inteligentnych: układów i materiałów oraz struktur i sieci technicznych. Szczególny nacisk kładzie się na zastosowanie metod i technik sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach działalności inżynierskiej oraz powiązanie podstaw teoretycznych i metod doświadczalnych z nowoczesnymi technologiami informatycznymi.
W ramach procesu kształcenia dużą uwagę zwraca się na opanowanie umiejętności projektowania, wytwarzania i eksploatacji nowoczesnych systemów diagnostyki, monitoringu, sterowania i zarządzania z wykorzystaniem m.in. układów adaptacyjnych, sieci neuronowych, zbiorów rozmytych, algorytmów genetycznych oraz baz danych. Studenci specjalności mają dostęp do specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego w które wyposażone są laboratoria komputerowe, umożliwiające łatwe prototypowanie układów, struktur i systemów inteligentnych. Interdyscyplinarność wykształcenia pozwala na swobodne poruszanie się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy i stanowi o ich atrakcyjności dla pracodawców. Typowe miejsca pracy absolwentów kierunku specjalności Systemy Inteligentne to: biura projektowe, firmy konsultingowe, zakład produkcyjne oraz jednostki naukowo-badawcze. Gruntowne przygotowanie w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych predysponuje absolwentów specjalności Systemy Inteligentne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i kreowania innowacyjnych rozwiązań oraz tworzenia nowych miejsc zatrudnienia.
Absolwenci specjalności Wytwarzanie mechatroniczne otrzymują wiedzę w zakresie prototypowania i wytwarzania zintegrowanych systemów mechatronicznych złożonych ze współpracujących elementów mechanicznych, elektronicznych, układów sterowania i oprogramowania, umiejętności wykorzystania komputerowych środków wspomagania prac inżynierskich w prototypowaniu, testowaniu (technik wirtualnego i szybkiego prototypowania), wdrażaniu i wytwarzaniu systemów mechatronicznych z użyciem systemów CAD/CAE/CAM/CIP, umiejętności pracy w interdyscyplinarnym zespole produkcyjnym i projektowymi oraz świadomości potrzeby ciągłego doskonalenia kwalifikacji zawodowych, umiejętności śledzenia zmian w zakresie innowacji i nowych technologii wytwarzania.
Absolwenci specjalności Wytwarzanie Mechatroniczne znajdują zatrudnienie jako projektanci i integratorzy urządzeń mechatronicznych, pracownicy utrzymania ruchu, jak i samodzielni przedsiębiorcy.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Mendrok, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku (Projektowanie mechatroniczne)
Zobacz pełny opis kierunku (Systemy inteligentne)
Zobacz pełny opis kierunku (Wytwarzanie mechatroniczne)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 112/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Projektowanie mechatroniczne

Літній семестр, 2019/2020

Systemy inteligentne

Літній семестр, 2019/2020

Wytwarzanie mechatroniczne

Літній семестр, 2019/2020

Projektowanie mechatroniczne

Зимовий сместр, 2020/2021

Systemy inteligentne

Зимовий сместр, 2020/2021

Wytwarzanie mechatroniczne

Зимовий сместр, 2020/2021

Projektowanie mechatroniczne

Літній семестр, 2020/2021

Systemy inteligentne

Літній семестр, 2020/2021

Wytwarzanie mechatroniczne

Літній семестр, 2020/2021