2019/2020 Стаціонарне Studia magisterskie inżynierskie II stopnia

brak

Celem kształcenia na kierunku Elektrotechnika jest poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji absolwenta, koniecznych w pracy zawodowej, pozwalających na rozwiązywanie współczesnych problemów technologicznych związanych z elektrotechniką.
Absolwenci kierunku Elektrotechnika otrzymają wykształcenie i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii w zakresie użytkowania i przetwarzania energii elektrycznej oraz pomiarów jej parametrów. Umiejętności praktyczne są znacznie podbudowane wiedzą umożliwiającą zrozumienie aspektów naukowych i inżynierskich elektrotechniki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Robert Stala, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku (Automatyka przemysłowa i automatyka budynków)
Zobacz pełny opis kierunku (Elektroenergetyka)
Zobacz pełny opis kierunku (Energoelektronika i napęd elektryczny)
Zobacz pełny opis kierunku (Pomiary technologiczne i biomedyczne)
Zobacz pełny opis kierunku (Smart Grids Technology Platform)
Zobacz pełny opis kierunku (Inżynieria elektryczna w pojazdach samochodowych)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Automatyka przemysłowa i automatyka budynków

Літній семестр, 2019/2020

Elektroenergetyka

Літній семестр, 2019/2020

Energoelektronika i napęd elektryczny

Літній семестр, 2019/2020

Inżynieria elektryczna w pojazdach samochodowych

Літній семестр, 2019/2020

Pomiary technologiczne i biomedyczne

Літній семестр, 2019/2020

Smart Grids Technology Platform

Літній семестр, 2019/2020

Automatyka przemysłowa i automatyka budynków

Зимовий сместр, 2020/2021

Elektroenergetyka

Зимовий сместр, 2020/2021

Energoelektronika i napęd elektryczny

Зимовий сместр, 2020/2021

Inżynieria elektryczna w pojazdach samochodowych

Зимовий сместр, 2020/2021

Pomiary technologiczne i biomedyczne

Зимовий сместр, 2020/2021

Smart Grids Technology Platform

Зимовий сместр, 2020/2021

Automatyka przemysłowa i automatyka budynków

Літній семестр, 2020/2021

Elektroenergetyka

Літній семестр, 2020/2021

Energoelektronika i napęd elektryczny

Літній семестр, 2020/2021

Inżynieria elektryczna w pojazdach samochodowych

Літній семестр, 2020/2021

Pomiary technologiczne i biomedyczne

Літній семестр, 2020/2021

Smart Grids Technology Platform

Літній семестр, 2020/2021