2019/2020 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia

brak

Ogólnym celem kształcenia jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie ekologicznych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ich przyrodniczego pochodzenia. Absolwenci będą znajdować zatrudnienie przede wszystkim w firmach branżowych z zakresu ekologicznych źródeł energii, instytucjach samorządowych i innych, w których wiedza w tym zakresie jest niezbędna. Zapotrzebowanie na absolwentów posiadających wiedzę w zakresie ekologicznych źródeł energii potwierdzone jest listami intencyjnymi z branżowych firm i instytucji. Absolwenci kierunku Ekologiczne Źródła Energii mogą kontynuować studia na II stopniu kształcenia na tym samym kierunku.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Anna Sowiżdżał, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Ochrona środowiska
Лекція: 15
Тренінги: 15
2 Залік O
Chemia
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 15
Лабораторні заняття: 15
6 Іспит O
Захальна геологія
Лекція: 45
Практичні заняття: 30
3 Іспит O
Techniki informatyczne
Лабораторні заняття: 30
1 Залік O
Hydrologia inżynierska
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Математика I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 60
9 Іспит O
Geometria i grafika komputerowa
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Przedmioty ekonomiczne
Лекція: 30
Тренінги: 15
3 Залік O
Przedmioty humanistyczne
Лекція: 15
Тренінги: 15
2 Залік O

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Fizyka I
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Zajęcia terenowe z geologii
Польові заняття: 45
1 Залік O
Paliwa gazowe
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3 Іспит O
Geologia inżynierskia i geotechnika
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Лекція: 15
1 Залік O
Hydrogeologia
Лекція: 15
Тренінги: 15
2 Іспит O
Sieci i instalacje gazowe
Лекція: 15
Тренінги: 15
2 Залік O
Математика II
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 60
9 Іспит O
Geologia złóż kopalin płynnych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Blok obieralny, semestr 2
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Język obcy B2; semestr 1/3
Лекторат: 30
- Залік O

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Fizyka II
Лекція: 30
Тренінги: 30
6 Іспит O
Maszyny przepływowe
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Podstawy budownictwa
Лекція: 15
Тренінги: 15
3 Залік O
Oddziaływanie eksploatacji surowców energetycznych na środowisko
Лекція: 15
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Podstawy energetyki
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Тренінги: 15
5 Іспит O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Лекція: 30
Тренінги: 15
3 Залік O
Mechanika płynów
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Тренінги: 15
3 Залік O
Termodynamika techniczna
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Тренінги: 15
4 Іспит O
Blok obieralny, semestr 3
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Język obcy B2; semestr 2/3
Лекторат: 45
- Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Przemysł paliwowo-energetyczny a ochrona środowiska
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Іспит O
Inżynieria elektryczna
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Тренінги: 15
4 Іспит O
Metody geofizyczne w poszukiwaniach surowców energetycznych
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Fizyka cieplna budynków
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
2 Залік O
Energetyka geotermalna
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Тренінги: 15
4 Іспит O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Zajęcia terenowe z energetyki konwencjonalnej i odnawialnej
Польові заняття: 75
3 Залік O
Blok obieralny, semestr 4
Сума аудиторних годин: 90
6 Залік O
Język obcy B2; semestr 3/3
Лекторат: 60
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Geochemia powierzchniowa
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
3 Залік O
Energetyka słoneczna
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Тренінги: 15
4 Іспит O
Poszukiwanie i udostępnienie złóż gazu ziemnego i wód termalnych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Pompy ciepła
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Тренінги: 15
4 Іспит O
Instalacje sanitarne
Лекція: 15
Тренінги: 45
4 Іспит O
Energetyka wiatrowa
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Проектні заняття: 15
4 Іспит O
Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
Лекція: 30
Проектні заняття: 15
Тренінги: 15
4 Іспит O
Blok obieralny, semestr 5
Сума аудиторних годин: 60
5 Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Energia biomasy
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 15
Тренінги: 15
3 Іспит O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
4 Залік O
Energetyka odnawialna a środowisko
Лекція: 15
Тренінги: 30
2 Залік O
Inteligentne systemy automatyki w budynkach
Лекція: 30
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O
Projektowanie instalacji co i cwu z wykorzystaniem OZE
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
Тренінги: 15
4 Залік O
Energetyka wodna
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4 Іспит O
Blok obieralny, semestr 6
Сума аудиторних годин: 135
9 Залік O

Зимовий сместр, 2022/2023

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Seminarium dyplomowe
Семінарські заняття: 30
3 Залік O
Projekt dyplomowy
Дипломний проект: 0
15 Залік O
Blok obieralny, semestr 7
Сума аудиторних годин: 180
12 Залік O