2019/2020 Стаціонарне Studia magisterskie II stopnia

brak

Studenci studiów II stopnia na kierunku Informatyka Społeczna zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zapewniające przygotowanie do pracy w sektorze IT, przy wytwarzaniu oprogramowania, w działach R&D, w firmach marketingowych, analitycznych, firmach prowadzących badania społeczne, firmach e-commerce, w mediach i portalach informacyjnych, jak również w sektorze kreatywnym i przemyśle gier wideo. Absolwenci są przygotowani merytorycznie i praktycznie do pracy w charakterze team leaderów oraz project managerów, koordynatorów interdyscyplinarnych zespołów specjalistów, jak również do założenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci są sprostać zapotrzebowaniu rynkowemu na specjalistów, którzy w oparciu o analizę danych potrafią rozwiązywać problemy z różnych dziedzin życia społecznego. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w ramach dwóch ścieżek dyplomowania:
a) Sztuczna inteligencja & data minig kształci studentów w zakresie wiedzy i umiejętności zaawansowanych technik odkrywania wiedzy z baz danych (ang. data analytics, data mining, big data, machine learning, predictive analysis) oraz badania kontekstu społecznego interakcji z robotami, chatbotami nabierającego dziś szczególnego znaczenia w związku pojawianiem się sztucznej inteligencji w kolejnych sferach codziennego życia.
b) Design & Product development design kształci studentów w zakresie projektowania produktów, w taki sposób, aby były najkorzystniej odbierane przez użytkowników oraz by odpowiadały ich potrzebom i oczekiwaniom.

Opiekun kierunku: dr Maria Stojkow

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 77/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Programowanie w C#
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Zarządzanie projektem
Проектні заняття: 30
Семінар: 15
3 Залік O
Teoria gier i dylematy społeczne
Лекція: 15
1 Залік O
Antropologia i socjologia organizacji
Семінар: 30
3 Іспит O
Ścieżka dyplomowania: blok 1
Сума аудиторних годин: 85
8 Залік O
Język angielski poziom B2+
Лекторат: 30
2 Іспит O
Techniki prezentacji i sztuka wystąpień publicznych
Проектні заняття: 15
2 Залік O
Zarządzanie zespołem i komunikacja interpersonalna
Семінар: 30
2 Залік O
Zarządzanie różnorodnością
Аудиторні заняття: 15
1 Залік O
Grafika komputerowa 3D
Лабораторні заняття: 30
2 Залік O
Przedmiot fakultatywny w języku obcym
Семінарські заняття: 30
4 Залік O

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Technologia - społeczeństwo- kultura. Wyzwania współczesnego świata
Лекція: 30
2 Іспит O
Ścieżka dyplomowania: blok 2
Сума аудиторних годин: 180
14 Залік O
Proseminarium
Семінарські заняття: 30
2 Залік W
Społeczne aspekty robotyki
Семінар: 30
2 Іспит O
Interfejsy multimodalne i badanie HCI
Лабораторні заняття: 30
Семінар: 15
3 Залік O
Podstawy automatyki i robotyki
Лабораторні заняття: 30
Семінар: 15
3 Іспит O
Eksperymentalne metody nauk społecznych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
4 Іспит O

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Symulacja startup‘u
Семінар: 30
2 Залік O
Innovation & Entrepreneurship
Семінар: 30
3 Залік O
Marketing Internetowy
Семінар: 30
2 Залік O
Ścieżka dyplomowania: blok 3
Сума аудиторних годин: 60
7 Залік W
Kognitywistyka
Семінар: 30
2 Іспит O
Analiza i wizualizacja danych dla rzeczywistości wirtualnej
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Seminarium I
Семінарські заняття: 30
2 Залік W
Laboratorium innowacji społecznych
Проектні заняття: 30
Семінар: 15
3 Залік W
Projektowanie interakcji z robotami
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Praca dyplomowa
Дипломна робота: 0
20 Залік W
Praktyka
Професійна практика: 0
12 Залік O
Seminarium II
Семінарські заняття: 15
1 Залік W