2019/2020 Стаціонарне Studia magisterskie II stopnia

brak

Celem oferty edukacyjnej proponowanej w ramach studiów I stopnia na kierunku Socjologia jest wykształcenie specjalistów, łączących wiedzę z zakresu socjologii z umiejętnościami wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych, komunikacyjnych, a także nowych mediów w różnych dziedzinach współczesnej gospodarki. Połączenie wykształcenia socjologicznego z wiedzą i kompetencjami w zakresie wykorzystania technologii informatycznych gwarantuje absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia na konkurencyjnym rynku pracy, m.in. w rolach doradców i konsultantów zarówno w firmach komercyjnych, jak i w administracji państwowej i samorządowej, czy też w rolach członków i koordynatorów w interdyscyplinarnych zespołach w agencjach działających w obszarze social mediów, public relations i reklamy i komunikacji interaktywnej. Studenci mają możliwość kształcenia na studiach II stopnia w ramach jednej z trzech oferowanych przez Wydział specjalności: E-Gospodarki, Innowacji i interwencji społecznych lub The Technology & Society.

Opiekun kierunku: dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku (The Technology & Society)
Zobacz pełny opis kierunku (Innowacje i interwencje społeczne)
Zobacz pełny opis kierunku (E-gospodarka)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 77/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

E-gospodarka

Зимовий сместр, 2019/2020

Innowacje i interwencje społeczne

Зимовий сместр, 2019/2020

The Technology & Society

Зимовий сместр, 2019/2020

E-gospodarka

Літній семестр, 2019/2020

Innowacje i interwencje społeczne

Літній семестр, 2019/2020

The Technology & Society

Літній семестр, 2019/2020

E-gospodarka

Зимовий сместр, 2020/2021

Innowacje i interwencje społeczne

Зимовий сместр, 2020/2021

The Technology & Society

Зимовий сместр, 2020/2021

E-gospodarka

Літній семестр, 2020/2021

Innowacje i interwencje społeczne

Літній семестр, 2020/2021

The Technology & Society

Літній семестр, 2020/2021