2019/2020 Stacjonarne Studia licencjackie I stopnia

brak

Studenci kształceni są w ramach profilu ogólnoakademickiego. Oprócz pogłębionej wiedzy i umiejętności przygotowujących do prowadzenia badań naukowych, uzyskują niezbędne kwalifikacje zawodowe do pracy w turystyce. Kierunek Geoturystyka kontynuuje tradycje kształcenia AGH na kierunku Turystyka i Rekreacja i przygotowuje studentów do podjęcia pracy w wielu obszarach przemysłu turystycznego. Absolwent uzyskuje umiejętności w zakresie organizacji i obsługi ruchu turystycznego, zastosowania GIS i metod kartograficznych w turystyce oraz wykorzystania wiedzy z nauk o Ziemi dla potrzeb projektowania i zarządzania produktami geoturystycznymi. Absolwenci znajdują zatrudnienie w krajowych i zagranicznych firmach działających na runku turystycznym. Mogą pracować w centrach naukowo-edukacyjnych, parkach narodowych, krajobrazowych, jednostkach ochrony środowiska, jednostkach samorządowych, oddziałach regionalnych Polskiej Organizacji Turystycznej, centrach geoedukacyjnych i geoparkach, firmach i organizacjach turystycznych, ośrodkach wczasowych, hotelach. Są także przygotowani do założenia i prowadzenia własnej działalności turystycznej. Absolwenci mogą kontynuować studia na studiach II stopnia na tym samym kierunku, co pozwoli im na pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie geoturystyki.

Opiekun kierunku: dr inż. Krzysztof Miśkiewicz

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Зимовий сместр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy geologii ogólnej 1
Лекція: 30
Практичні заняття: 30
6 Іспит O
Prawo w turystyce
Лекція: 15
Тренінги: 15
2 Залік O
Ochrona własności intelektualnej
Лекція: 15
1 Залік O
Ochrona przyrody
Лекція: 30
Практичні заняття: 30
5 Іспит O
Podstawy ekonomii i zarządzania
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 15
Практичні заняття: 15
4 Залік O
Podstawy turystyki
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Geografia i regiony turystyczne Polski
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O

Літній семестр, 2019/2020

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Podstawy geologii ogólnej 2
Лекція: 30
Практичні заняття: 30
6 Іспит O
Zajęcia terenowe z nauk o Ziemi
Польові заняття: 90
4 Залік O
Geografia i regiony turystyczne świata
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 30
6 Іспит O
Przewodnictwo i pilotaż
Лекція: 15
Аудиторні заняття: 15
Практичні заняття: 30
3 Залік O
Obsługa ruchu turystycznego
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
5 Іспит O
Atrakcje geoturystyczne
Лекція: 30
Аудиторні заняття: 30
4 Іспит O
Wychowanie fizyczne 1
Заняття з фізичного виховання: 30
- Залік O
Turystyka kwalifikowana
Лекція: 30
Практичні заняття: 15
Польові заняття: 15
3 Залік O
Język obcy B2; semestr 1/3
Лекторат: 30
- Залік O

Зимовий сместр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Geologia regionalna Polski i świata
Лекція: 45
Аудиторні заняття: 15
5 Іспит O
Geomorfologia
Лекція: 30
Практичні заняття: 30
5 Іспит O
Zagospodarowanie turystyczne
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
3 Залік O
Podstawy mineralogii i petrografii
Лекція: 30
Практичні заняття: 30
6 Іспит O
Wychowanie fizyczne 2
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Geoturystyka - przedmioty obieralne (1)
Сума аудиторних годин: 150
11 Залік O
Język obcy B2; semestr 2/3
Лекторат: 45
- Залік O

Літній семестр, 2020/2021

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Kartografia geoturystyczna
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4 Іспит O
Wprowadzenie do GIS
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 30
3 Залік O
Zajęcia terenowe z kartografii geoturystycznej
Польові заняття: 45
4 Залік O
Historia Ziemi z paleontologią
Лекція: 30
Практичні заняття: 30
5 Іспит O
Praktyka zawodowa
Професійна практика: 0
3 Залік O
Wychowanie fizyczne 3
Заняття з фізичного виховання: 15
- Залік O
Zajęcia terenowe z atrakcji geoturystycznych Polski
Польові заняття: 60
4 Залік O
Praktyka dyplomowa
Дипломна практика: 0
2 Залік O
Język obcy B2; semestr 3/3
Лекторат: 60
5 Іспит O

Зимовий сместр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Planowanie tras i imprez geoturystycznych
Лекція: 15
Проектні заняття: 30
4 Іспит O
Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych
Лекція: 15
Лабораторні заняття: 45
3 Залік O
Produkt geoturystyczny
Лекція: 30
Проектні заняття: 30
4 Іспит O
Geoturystyka - przedmioty obieralne (2)
Сума аудиторних годин: 255
19 Залік O

Літній семестр, 2021/2022

Предмет Кількість годин Бали ECTS Форма перевірки
Geoturystyka - projekt dyplomowy
Семінарські заняття: 30
12 Залік O
Geoturystyka - przedmioty obieralne (3)
Сума аудиторних годин: 225
15 Залік O
Geoturystyka - przedmioty obieralne (4)
Лекція: 30
3 Залік O