A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Prowadzone w językach obcych Przedmioty ogólne

Przedmioty humanistyczne i społeczne II stopnia

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Anatomia zła
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Co ludzie pamiętają a co zapominają z przeszłości i dlaczego?
Konwersatorium: 30
3 Zaliczenie W
Człowiek wobec nowoczesnych technologii. Refleksja socjologiczna
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Czy jestem Geo?
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie W
Data mining w analizach społecznych i ekonomicznych
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie W
Ekologia człowieka
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie W
Etyka w sztucznej inteligencji
Konwersatorium: 30
2 Zaliczenie W
Finanse i ubezpieczenia
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Główne nurty muzyki popularnej
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Międzynarodowe inwestycje kapitałowe
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Nadzór korporacyjny
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Nowoczesne działania marketingowe
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3 Zaliczenie W
Organizacje uczące się i zarządzanie wiedzą
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie W
Psychologia reklamy i marketingu
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Światotwórstwo w grach komputerowych
Wykład: 30
Zajęcia warsztatowe: 15
3 Zaliczenie O
Warsztaty rekrutacyjne
Zajęcia warsztatowe: 30
3 Zaliczenie W
Współczesne systemy polityczne
Wykład: 15
Konwersatorium: 30
3 Zaliczenie W
Zarządzanie międzynarodowym portfelem IF
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Zarządzanie organizacjami
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Zarządzanie procesami pracy
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Zarządzanie rozwojem startupu
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Zarządzanie w gospodarce cyfrowej
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Zrównoważona turystyka
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie W

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza danych tekstowych
Konwersatorium: 30
2 Zaliczenie W
Antropologia codzienności: rytuały narodzin i śmierci we współczesnej kulturze Polski
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Archeometalurgia
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie W
Autorozwój zawodowy
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie W
Człowiek wobec nowoczesnych technologii. Refleksja socjologiczna
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Data mining w analizach społecznych i ekonomicznych
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie W
Doradztwo filozoficzne i coaching
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Finanse i ubezpieczenia
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Główne nurty muzyki popularnej
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Górnictwo i energetyka XXI wieku
Wykład: 15
Zajęcia warsztatowe: 15
3 Zaliczenie W
Historia sztuki i kultury Krakowa
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Jak zrozumieć muzykę? Podstawy analizy dzieła muzycznego
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Komunikacja i myślenie projektowe
Zajęcia warsztatowe: 30
2 Zaliczenie W
Kryminologia z elementami kryminalistyki
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3 Zaliczenie W
Międzynarodowe inwestycje kapitałowe
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Nadzór korporacyjny
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Nieruchomość jako inwestycja
Wykład: 15
Zajęcia praktyczne: 30
3 Zaliczenie W
Nowoczesne działania marketingowe
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3 Zaliczenie W
O muzyce w filmie
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Podstawy rachunkowości finansowej dla przyszłych menedżerów
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3 Zaliczenie W
Polska literatura współczesna na tle przemian społeczno-politycznych po 1989 roku
Wykład: 15
Konwersatorium: 30
3 Zaliczenie W
Przedsiębiorczość korporacyjna
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Przedsiębiorczość społeczna
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie W
Psychologia biznesu
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Socjologia i organizacja pracy
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Specjalistyczne źródła informacji
Konwersatorium: 4
1 Zaliczenie O
Substancje psychoaktywne – wspaniała zabawa czy śmiertelne niebezpieczeństwo?
Wykład: 15
Konwersatorium: 30
3 Zaliczenie W
Więzienie i jego drugie życie
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3 Zaliczenie W
Wstęp do projektowania i testowania gier wideo z perspektywy potrzeb użytkowników (GUR)
Konwersatorium: 30
2 Zaliczenie W
Zarządzanie międzynarodowym portfelem IF
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Zarządzanie procesami pracy
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Zarządzanie rozwojem startupu
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Zarządzanie w gospodarce cyfrowej
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie W