A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne I stopnia HS Przedmioty ogólne

Przedmioty humanistyczne i społeczne II stopnia

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
"Białe plamy" w najnowszej historii Polski. Spory i kontrowersje
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Główne nurty muzyki popularnej
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Kim jest człowiek? Kontrowersje współczesne
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Myślenie krytyczne. Współczesne wyzwania kultury i cywilizacji
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
O muzyce w filmie
Konwersatorium: 30
2 Zaliczenie W
Socjologia religii i ateizmu
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Specjalistyczne źródła informacji
Konwersatorium: 4
1 Zaliczenie W
Zarządzanie organizacjami
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Warsztaty rekrutacyjne
Zajęcia warsztatowe: 30
3 Zaliczenie W
Polski film dokumentalny - mistrzowie i uczniowie
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Nowoczesne działania marketingowe
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3 Zaliczenie W
Zarządzanie rozwojem startupu
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Podstawy rachunkowości finansowej dla przyszłych menedżerów
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3 Zaliczenie W
Finanse i ubezpieczenia
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Archeometalurgia
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie W
Najciekawsze eksperymenty psychologiczne wszechczasów
Konwersatorium: 30
3 Zaliczenie W
Autorozwój zawodowy
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie W
Światotwórstwo w grach komputerowych
Wykład: 30
Zajęcia warsztatowe: 15
3 Zaliczenie W

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
"Białe plamy" w najnowszej historii Polski. Spory i kontrowersje
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Antropologia codzienności: rytuały narodzin i śmierci we współczesnej kulturze Polski
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Archeometalurgia
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie W
Autorozwój zawodowy
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie W
Człowiek wobec nowoczesnych technologii. Refleksja socjologiczna
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Doradztwo filozoficzne i coaching
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Ekologia człowieka
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie W
Ekonomia wartości i wpływ społeczny - zarządzanie prawdziwym projektem
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie W
Finanse i ubezpieczenia
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Główne nurty muzyki popularnej
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Kim jest człowiek? Kontrowersje współczesne
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Kryminologia z elementami kryminalistyki
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3 Zaliczenie W
Kształtowanie wizerunku menedżera
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Międzynarodowe inwestycje kapitałowe
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Nadzór korporacyjny
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Nowoczesne działania marketingowe
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3 Zaliczenie W
O muzyce w filmie
Konwersatorium: 30
2 Zaliczenie W
Od Tolkiena do D. Browna – literatura popularna w XX i XXI wieku
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Podstawy rachunkowości finansowej dla przyszłych menedżerów
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3 Zaliczenie W
Psychologia biznesu
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Specjalistyczne źródła informacji
Konwersatorium: 4
1 Zaliczenie W
Substancje psychoaktywne – wspaniała zabawa czy śmiertelne niebezpieczeństwo?
Wykład: 15
Konwersatorium: 30
3 Zaliczenie W
Transhumanizm – perspektywy technologicznego usprawniania człowieka
Wykład: 15
Konwersatorium: 30
3 Zaliczenie W
Więzienie i jego drugie życie
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3 Zaliczenie W
Współczesne społeczeństwo polskie
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Zarządzanie międzynarodowym portfelem IF
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Zarządzanie rozwojem startupu
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Zarządzanie wiedzą i organizacje uczące się
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Zrównoważona turystyka
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie W
Przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie W