A A A

Zaloguj się

pl | en | uk

Przedmioty ogólne

PRZEDMIOTY PROWADZONE W JĘZYKACH OBCYCH

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Information and Communication Technologies
Suma godzin kontaktowych: 0
30.0 W
Engineering, manufacturing and construction
Suma godzin kontaktowych: 0
30.0 W
Natural sciences, mathematics and statistics
Suma godzin kontaktowych: 0
30.0 W
Humanities, Social Sciences, Business and administration
Suma godzin kontaktowych: 0
30.0 W
  • O - Obligatory
  • W - Elective

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Information and Communication Technologies
Suma godzin kontaktowych: 0
30.0 W
Engineering, manufacturing and construction
Suma godzin kontaktowych: 0
30.0 W
Natural sciences, mathematics and statistics
Suma godzin kontaktowych: 0
30.0 W
Humanities, Social Sciences, Business and administration
Suma godzin kontaktowych: 0
30.0 W
  • O - Obowiązkowy
  • W - Do wyboru