A A A
pl | en | uk
2019/2020 Stacjonarne I stopnia HS Przedmioty ogólne

Przedmioty humanistyczne i społeczne II stopnia

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zarządzanie wiedzą i organizacje uczące się
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
"Białe plamy" w najnowszej historii Polski. Spory i kontrowersje
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Antropologia codzienności: rytuały narodzin i śmierci we współczesnej kulturze Polski
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Doradztwo filozoficzne i coaching
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Dostępność informacji elektronicznej
Ćwiczenia projektowe: 28
2 Zaliczenie W
Główne nurty muzyki popularnej
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Kim jest człowiek? Kontrowersje współczesne
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Myślenie krytyczne. Współczesne wyzwania kultury i cywilizacji
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
O muzyce w filmie
Konwersatorium: 30
2 Zaliczenie W
Socjologia religii i ateizmu
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Specjalistyczne źródła informacji
Konwersatorium: 4
1 Zaliczenie W
Współczesne społeczeństwo polskie
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Zarządzanie organizacjami
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Warsztaty rekrutacyjne
Zajęcia warsztatowe: 30
3 Zaliczenie W
Polski film dokumentalny - mistrzowie i uczniowie
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Nowoczesne działania marketingowe
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3 Zaliczenie W
Zarządzanie rozwojem startupu
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Podstawy rachunkowości finansowej dla przyszłych menedżerów
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3 Zaliczenie W
Finanse i ubezpieczenia
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Psychologia biznesu
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Archeometalurgia
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie W
Autorozwój zawodowy
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie W

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
"Białe plamy" w najnowszej historii Polski. Spory i kontrowersje
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Główne nurty muzyki popularnej
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Myślenie krytyczne. Współczesne wyzwania kultury i cywilizacji
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Od Tolkiena do D. Browna – literatura popularna w XX i XXI wieku
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Podstawy analizy dzieła muzycznego dla melomanów
Konwersatorium: 30
2 Zaliczenie W
Nowoczesne działania marketingowe
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3 Zaliczenie W
Zarządzanie rozwojem startupu
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie W
Autorozwój zawodowy
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie W
Antropologia codzienności: rytuały narodzin i śmierci we współczesnej kulturze Polski
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Projektowanie i prowadzenie szkoleń
Zajęcia warsztatowe: 30
2 Zaliczenie W
Światotwórstwo w grach komputerowych
Wykład: 30
Zajęcia warsztatowe: 15
3 Zaliczenie W