A A A
pl | en

Górnictwo podziemne

Zakres tematyczny

Obejmuje treści kształcenia z przedmiotów: Geologia złożowa i górnicza, Górnictwo ogólne, Zarys Geomechaniki, Prawo geologiczne i górnicze, Geodezja i kartografia górnicza, Górnictwo podziemne, Aerologia górnicza, Urządzenia elektryczne, Bezpieczeństwo pracy i ratownictwo w górnictwie, Technika podziemnej eksploatacji złóż, Technika strzelnicza, Budownictwo podziemne, Podstawy wiertnictwa, Maszyny i urządzenia górnicze, Zagrożenia naturalne w górnictwie, Hydrogeologia górnicza oraz Pożary podziemne. Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów są zbieżne z obowiązującymi standardami na studiach I stopnia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii na kierunku Górnictwo i Geologia / Inżynieria Górnicza (od roku ak. 2019/2020) z modułem z zakresu Górnictwa Podziemnego.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia adresowane są do osób które zamierzają ubiegać się o: uzyskanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do zatwierdzeń w podziemnych zakładach górniczych, wynikających z prawa geologicznego i górniczego (art. 54 ust. 3. p.1) oraz do tych, którzy ubiegają się o przyjęcie na II stopień studiów (magisterskich) na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami na kierunku Inżynieria Górnicza, specjalność Górnictwo Podziemne.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Zbigniew Burtan, prof. AGH; tel.: 12 617 49 30; e-mail: burtan@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy; tel.: 12 617 20 65; e-mail: kigbp@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr inż. Wojciech Cyrnek, Marek Pers; tel.: 12 617 20 74; e-mail: wocy@agh.edu.pl, pers@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Geologia złożowa i górnicza
Wykład: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 3
Ćwiczenia projektowe: 3
4 Egzamin O
Górnictwo ogólne
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 6
3 Zaliczenie O
Zarys geomechaniki
Wykład: 9
Ćwiczenia audytoryjne: 3
Ćwiczenia laboratoryjne: 3
3 Egzamin O
Prawo geologiczne i górnicze
Wykład: 9
2 Zaliczenie O
Geodezja i kartografia górnicza
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 3
3 Zaliczenie O
Górnictwo podziemne
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 6
3 Egzamin O
Aerologia górnicza
Wykład: 12
Ćwiczenia audytoryjne: 9
5 Egzamin O
Urządzenia elektryczne
Wykład: 6
Ćwiczenia laboratoryjne: 3
2 Zaliczenie O
Maszyny i urządzenia górnicze
Wykład: 6
Ćwiczenia projektowe: 3
2 Zaliczenie O

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Technika podziemnej eksploatacji złóż
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 9
6 Egzamin O
Budownictwo podziemne
Wykład: 6
Ćwiczenia projektowe: 3
2 Zaliczenie O
Podstawy wiertnictwa
Wykład: 6
Ćwiczenia projektowe: 3
2 Zaliczenie O
Technika strzelnicza
Wykład: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 6
4 Zaliczenie O
Bezpieczeństwo pracy i ratownictwo w górnictwie
Wykład: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 6
4 Zaliczenie O
Zagrożenia naturalne w górnictwie
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 6
3 Egzamin O
Hydrologia górnicza
Wykład: 6
Ćwiczenia laboratoryjne: 3
2 Zaliczenie O
Pożary podziemne
Wykład: 6
Ćwiczenia projektowe: 3
2 Zaliczenie O
Praca końcowa
Zajęcia seminaryjne: 10
8 Zaliczenie O