A A A
pl | en
2023/2024 Niestacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Mechanika i Budowa Maszyn

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn istnieje w ofercie edukacyjnej Uczelni i wydziału od bardzo wielu lat. Kierunek MiBM stanowi nowoczesny kierunek nauczania odpowiadający na aktualne wyzwania płynące z gospodarki. Absolwenci kierunku są przygotowywani do zespołowego rozwiązywania problemów inżynierskich w oparciu o wiedzę i umiejętności. Posiadają także kompetencje niezbędne do funkcjonowania w nowoczesnych systemach techniczno – socjologicznych. Wydział ustawicznie doskonali jakość kształcenia poprzez działania merytoryczne (prowadzenie badań, rozwój bazy laboratoryjnej, realizację projektów dydaktycznych krajowych oraz we współpracy międzynarodowej, wspieranie studenckiego ruchu naukowego). Bardzo duża liczba przedsiębiorstw produkcyjnych i projektowych skupionych w aglomeracji śląsko – małopolskiej stanowi bardzo chłonny rynek pracy, na którym doskonali radzą sobie absolwenci kierunku MiBM. W sposób szczególny jest to widoczne w zatrudnianiu absolwentów MiBM w renomowanych korporacjach z branży “automotive” (Valeo, Delphi, BWI, Nidec, Teamtechnik), a także innych znanych firmach: ABB, Vissman, Tauron, KGHM Polska Miedź, Sandvik, PZL.
Według badań Centrum Karier corocznie ponad 91% absolwentów znajduje zatrudnienie zaledwie w kilka miesięcy po ukończeniu studiów. O wysokim poziomie kształcenia na kierunku MiBM świadczy fakt, że w prestiżowym rankingu PERSPEKTYW kierunek ten od od pięciu lat (od 2014) jest najlepszym kierunkiem w Polsce.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Tomasz Machniewicz, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 112/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 49/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Moduł HS przedmioty humanistyczno - społeczne
Wykład: 16
2 Zaliczenie O
Zapis konstrukcji
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
4 Zaliczenie O
Techniki wytwarzania
Wykład: 10
Ćwiczenia audytoryjne: 8
3 Egzamin O
Techniki informatyczne
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
2 Zaliczenie O
Chemia
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
6 Egzamin O
Fizyka 1
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 8
4 Zaliczenie O
Matematyka 1
Wykład: 23
Ćwiczenia audytoryjne: 23
9 Egzamin O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy nauki o materiałach
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
5 Egzamin O
Mechanika 1
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
4 Zaliczenie O
Informatyka
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
2 Zaliczenie O
Matematyka 2
Wykład: 23
Ćwiczenia audytoryjne: 23
9 Egzamin O
Elektrotechnika i elektronika
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
3 Zaliczenie O
Grafika inżynierska
Ćwiczenia projektowe: 16
2 Zaliczenie O
Fizyka 2
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 8
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Mechanika 2
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 14
5 Egzamin O
Termodynamika
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
6 Egzamin O
Technologie obróbki ubytkowej
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
4 Egzamin O
Napędy maszyn
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
6 Zaliczenie O
Podstawy wytrzymałości materiałów
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
4 Zaliczenie O
Język obcy 1
Lektorat: 25
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język obcy 2
Lektorat: 25
- Zaliczenie O
Moduł obieralny sem. 4
Suma godzin kontaktowych: 24
3 Zaliczenie O
Podstawy automatyki
Wykład: 20
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
7 Egzamin O
Wytrzymałość elementów maszyn
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
6 Egzamin O
Technologie obróbki bezubytkowej
Wykład: 10
Ćwiczenia audytoryjne: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
3 Egzamin O
Podstawy konstrukcji maszyn 1
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
Ćwiczenia projektowe: 14
6 Zaliczenie O
Metrologia 1
Wykład: 10
Ćwiczenia audytoryjne: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język obcy 3
Lektorat: 20
- Zaliczenie O
Podstawy konstrukcji maszyn 2
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
5 Egzamin O
Metody obliczeniowe i planowanie eksperymentu
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
6 Egzamin O
Inżynierskie oprogramowanie komputerowe
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Teoria mechanizmów i maszyn
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
4 Egzamin O
Metrologia 2
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
3 Zaliczenie O
Badania operacyjne i eksploatacyjne
Wykład: 16
Ćwiczenia projektowe: 12
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Inżynieria maszyn i urządzeń
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
Ćwiczenia projektowe: 10
4 Egzamin O
Moduł obieralny sem. 6
Suma godzin kontaktowych: 16
2 Zaliczenie O
Język obcy 4 - egzamin końcowy
Lektorat: 20
5 Egzamin O
Maszyny i urządzenia technologiczne
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
3 Zaliczenie O
Mechanika płynów
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
5 Egzamin O
Maszyny i urządzenia transportowe
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
Ćwiczenia projektowe: 10
5 Egzamin O
Maszyny i urządzenia energetyczne
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2030/2031

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praca przejściowa MiBM 1 niestac
Prace kontrolne i przejściowe: 25
3 Zaliczenie O
Nowoczesne technologie maszyn
Suma godzin kontaktowych: 22
3 Zaliczenie O
Zarządzanie BM IE
Suma godzin kontaktowych: 20
2 Zaliczenie O
Blok modułów obieralnych w języku obcym_I
Suma godzin kontaktowych: 18
3 Zaliczenie O
Przedmiot profilu dyplomowania_N
Suma godzin kontaktowych: 36
6 Zaliczenie O
Eksploatacja maszyn
Wykład: 16
Zajęcia seminaryjne: 8
3 Zaliczenie O
Projektowanie maszyn
Wykład: 10
Ćwiczenia projektowe: 14
3 Egzamin O

Semestr letni, 2030/2031

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Moduł HS przedmioty humanistyczno - społeczne
Suma godzin kontaktowych: 16
2 Zaliczenie O
Moduł obieralny sem. 8
Suma godzin kontaktowych: 18
2 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O
Obieralny pozakierunkowy
Suma godzin kontaktowych: 20
2 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe BM
Zajęcia seminaryjne: 10
2 Zaliczenie O