A A A
pl | en
2023/2024 Niestacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Informatyka Techniczna

Celem kształcenia na kierunku "Informatyka Techniczna" (do roku 2019 prowadzonego jako "Informatyka Stosowana") jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do tworzenia oprogramowania oraz wykorzystywania systemów komputerowych we wszystkich obszarach zastosowań, w szczególności tych związanych z rozmaitymi dziedzinami techniki i biznesu. Program nauczania obejmuje rozmaite aspekty informatyki, włączając elementy podstaw teoretycznych, skupia się jednak na umiejętnościach praktycznych: projektowaniu i implementacji systemów komputerowych, administracji systemami, analizie danych, technikach internetowych oraz metodach sztucznej inteligencji. Jako kierunek inżynierski, którego wielu absolwentów znajdzie zatrudnienie w firmach i instytucjach związanych z techniką, "Informatyka Techniczna" dostarcza także wiedzy podstawowej dotyczącej matematyki, fizyki, chemii, mechaniki oraz inżynierii materiałowej. Absolwentki i absolwenci kierunku "Informatyka Techniczna", będąc szczególnie dobrze przygotowani do podjęcia pracy w firmach i instytucjach związanych z techniką, mogą podejmować pracę w dowolnym obszarze zastosowań informatyki, jako wysoko wykwalifikowani programiści lub administratorzy systemów informatycznych. Kierunek posiada jeden z najwyższych wskaźników zatrudnienia w pracy o profilu zgodnym z kierunkiem kształcenia, już podczas studiów, a także w okresie kilku miesięcy po ukończeniu studiów (zatrudnienie ponad 99% w pierwszym roku po ukończeniu studiów – dane z roku 2018). Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia na kierunku Informatyka Techniczna II stopnia. 

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Banaś, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Procesy wytwarzania metali i stopów
Wykład: 16
Zajęcia seminaryjne: 8
2 Zaliczenie O
Algebra
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 16
4 Egzamin O
Podstawy Informatyki
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 16
3 Zaliczenie O
Analiza matematyczna I
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 16
5 Egzamin O
Chemia
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
6 Egzamin O
Fizyka I
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 16
6 Egzamin O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy inżynierii materiałowej
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
4 Egzamin O
Obieralne HES I
Suma godzin kontaktowych: 16
3 Zaliczenie O
Analiza matematyczna II
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 16
5 Egzamin O
Fizyka II
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
6 Egzamin O
Podstawy programowania
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
4 Egzamin O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 1/4
Lektorat: 30
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Architektury komputerów
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
4 Zaliczenie O
Obieralne HES II
Suma godzin kontaktowych: 16
2 Zaliczenie O
Systemy operacyjne i administracja
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
4 Egzamin O
Programowanie obiektowe
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
4 Egzamin O
Wymiana ciepła i masy
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
5 Egzamin O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 2/4
Lektorat: 30
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Algorytmy i struktury danych
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
5 Egzamin O
Podstawy mechaniki ciała stałego
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 8
2 Egzamin O
Systemy wbudowane
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
4 Zaliczenie O
Inżynieria oprogramowania
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
5 Egzamin O
Podstawy mechaniki płynów
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
2 Egzamin O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 3/4
Lektorat: 15
- Zaliczenie O
Sieci komputerowe
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Bazy danych
Wykład: 16
Ćwiczenia projektowe: 16
4 Egzamin O
Procesy kształtowania metali i stopów
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
4 Zaliczenie O
Administracja sieciami komputerowymi
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
4 Zaliczenie O
Metody numeryczne
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
5 Egzamin O
Statystyczna analiza danych
Wykład: 16
Ćwiczenia projektowe: 16
4 Zaliczenie O
Równania różniczkowe
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 16
4 Egzamin O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 4/4
Lektorat: 15
5 Egzamin O

Semestr letni, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Programowanie aplikacji okienkowych i mobilnych
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
4 Zaliczenie O
Programowanie równoległe
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
4 Egzamin O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Grupy tematyczne I
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
5 Zaliczenie O
Metoda elementów skończonych
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
4 Egzamin O
Przedmiot obieralny w języku angielskim sem. 6 - niestacjonarne
Suma godzin kontaktowych: 32
6 Zaliczenie O
Grafika komputerowa
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
4 Egzamin O

Semestr zimowy, 2030/2031

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Grupy tematyczne II
Suma godzin kontaktowych: 96
15 Zaliczenie W
Inżynieria Internetu
Wykład: 16
Ćwiczenia projektowe: 16
4 Zaliczenie O
Optymalizacja
Wykład: 16
Ćwiczenia projektowe: 16
5 Egzamin O
Metodyki DevOps
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
5 Egzamin O

Semestr letni, 2030/2031

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Grupy tematyczne III
Suma godzin kontaktowych: 96
15 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie W