A A A
pl | en

Elektrotechnika

Celem kształcenia na kierunku Elektrotechnika jest zapewnienie absolwentowi praktycznych umiejętności inżynierskich koniecznych w pracy zawodowej, pozwalających na rozwiązywanie współczesnych problemów technologicznych związanych z elektrotechniką. Absolwenci kierunku Elektrotechnika otrzymają wykształcenie i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii w zakresie użytkowania i przetwarzania energii elektrycznej oraz pomiarów jej parametrów. Umiejętności praktyczne są podbudowane wiedzą umożliwiającą zrozumienie aspektów naukowych i inżynierskich elektrotechniki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Robert Stala, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 22/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Matematyka 1
Wykład: 42
Ćwiczenia audytoryjne: 33
10 Egzamin O
Informatyka 1
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 27
5 Zaliczenie O
Fizyka 1
Wykład: 27
Ćwiczenia audytoryjne: 18
6 Egzamin O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Matematyka 2
Wykład: 24
Ćwiczenia audytoryjne: 21
6 Egzamin O
Informatyka 2
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 24
6 Egzamin O
Fizyka 2
Wykład: 27
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
6 Egzamin O
Geometria i grafika inżynierska
Wykład: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
4 Zaliczenie O
Przedmiot Humanistyczny (WF), semestr 2
Wykład: 18
2 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy elektrotechniki 1
Wykład: 36
Ćwiczenia audytoryjne: 27
7 Egzamin O
Matematyka 3
Wykład: 27
Ćwiczenia audytoryjne: 21
6 Egzamin O
Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych
Wykład: 12
1 Zaliczenie O
Inżynieria materiałowa w elektrotechnice
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
4 Zaliczenie O
Podstawy mechaniki i konstrukcji mechanicznych
Wykład: 18
Ćwiczenia projektowe: 9
4 Egzamin O
Język obcy (GON), semestr 3
Lektorat: 27
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy elektrotechniki 2
Wykład: 36
Ćwiczenia audytoryjne: 27
6 Egzamin O
Metrologia 1
Wykład: 27
2 Zaliczenie O
Metody numeryczne
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
3 Zaliczenie O
Podstawy elektroniki i energoelektroniki 1
Wykład: 24
2 Zaliczenie O
Maszyny elektryczne
Wykład: 27
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
6 Egzamin O
Język obcy (GON), semestr 4
Lektorat: 18
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy elektroniki i energoelektroniki 2
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
6 Egzamin O
Metrologia 2
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 27
7 Egzamin O
Podstawy automatyki i regulacji automatycznej 1
Wykład: 18
1 Zaliczenie O
Podstawy elektrotechniki 3
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 18
6 Egzamin O
Język obcy (GON), semestr 5
Lektorat: 27
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Technika wysokich napięć
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
5 Egzamin O
Podstawy automatyki i regulacji automatycznej 2
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
6 Egzamin O
Podstawy napędu elektrycznego
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
5 Egzamin O
Technika mikroprocesorowa
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
3 Zaliczenie O
Podstawy elektroenergetyki
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
3 Zaliczenie O
Język obcy (GON), semestr 6
Lektorat: 18
5 Egzamin O
Przedmiot Humanistyczny 1 (GON), semestr 6
Wykład: 18
2 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2030/2031

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Blok obieralny Elektrotechnika (N), semestr 7
Suma godzin kontaktowych: 165
21 Zaliczenie O

Semestr letni, 2030/2031

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Przedmiot Humanistyczny 2 (GON), semestr 8
Wykład: 18
2 Zaliczenie O
Blok obieralny Elektrotechnika (N), semestr 8
Suma godzin kontaktowych: 141
19 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2031/2032

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O
Blok obieralny Elektrotechnika (N), semestr 9
Suma godzin kontaktowych: 111
14 Zaliczenie O