A A A
pl | en

Geologia górnicza

Zakres tematyczny

Geologia złożowa, nowoczesne techniki górnicze, wiertnicze i geodezyjne, racjonalizacja opróbowania złóż, optymalizacja metodyki szacowania jakości i zasobów złóż przy zastosowaniu metod geostatystycznych, wspomaganie geofizyczne prac dokumentacyjnych, zmiany prawa geologicznego i górniczego oraz praw pokrewnych.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Osoby zatrudnione w geologicznej obsłudze kopalń podziemnych, odkrywkowych i otworowych, w przedsiębiorstwach geologicznych zajmujących się dokumentowaniem złóż kopalin stałych oraz w organach administracji geologicznej.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Jacek Mucha, prof. AGH, tel.: 12 617 23-71, e-mail: jacekm@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, tel.: 12 617 23-71, e-mail: spgg@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

dr inż. Monika Wasilewska-Błaszczyk, tel.: 12 617 23-71, e-mail: spgg@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Geologia złóż kopalin skalnych, chemicznych, rud i węgli
Wykład: 19
Ćwiczenia audytoryjne: 9
3 Zaliczenie O
Wybrane zagadnienia: A. górnictwa odkrywkowego
Wykład: 5
Ćwiczenia audytoryjne: 5
2 Egzamin O
Wybrane zagadnienia: B. górnictwa podziemnego
Wykład: 5
Ćwiczenia audytoryjne: 5
2 Egzamin O
Wybrane zagadnienia: C. wiertnictwa
Wykład: 5
Ćwiczenia audytoryjne: 5
3 Egzamin O
Wybrane zagadnienia: D. geodezji górniczej
Wykład: 5
Ćwiczenia audytoryjne: 5
3 Egzamin O
Geologia górnicza i dokumentowanie geologiczne złóż
Wykład: 20
2 Zaliczenie O
Hydrogeologia górnicza
Wykład: 10
2 Zaliczenie O
Górnicza geologia inżynierska
Wykład: 8
2 Zaliczenie O

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Geologia górnicza i dokumentowanie geologiczne złóż
Wykład: 20
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 5
Zajęcia terenowe: 15
6 Egzamin O
Elementy prawa geologicznego i górniczego oraz ochrony środowiska
Wykład: 10
3 Egzamin O
Projektowanie zagospodarowania złóż i likwidacji kopalń
Wykład: 5
1 Zaliczenie O
Geofizyczne wspomaganie prac geologicznych
Wykład: 10
2 Zaliczenie O
Geostatystyka górnicza
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Wycena wartości złóż kopalin
Wykład: 5
1 Zaliczenie O
Geologiczne aspekty inwestycji górniczych
Wykład: 4
1 Zaliczenie O