A A A
pl | en

Mistrzostwo informatyczne dla nauczycieli szkół ogólnokształcących i technicznych

Zakres tematyczny

Studia podyplomowe pozwalają uzyskać kwalifikacje do nauczania informatyki oraz informatycznych przedmiotów zawodowych we wszystkich typach szkół (podstawowych, liceach, technikach oraz szkołach branżowych). Mają również na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli informatyki szkół podstawowych i średnich.Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz prowadzenia przedmiotów zawodowych.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia podyplomowe adresowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, nie jest wymagane zatrudnienie w oświacie.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Robert Straś

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Informatyki

Osoba do kontaktu

Beata Chodacka (bchodacka@agh.edu.pl)

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Algorytmy i techniki programowania I
Wykład: 6
Zajęcia warsztatowe: 14
6 Zaliczenie O
Bazy danych
Wykład: 4
Zajęcia warsztatowe: 12
6 Egzamin O
Grafika komputerowa i statyczne strony internetowe
Ćwiczenia projektowe: 24
8 Zaliczenie O
Praktyki I
Zajęcia praktyczne: 45
- Zaliczenie O
Sieci komputerowe
Wykład: 4
Zajęcia warsztatowe: 12
4 Egzamin O
Systemy operacyjne
Wykład: 2
Zajęcia warsztatowe: 8
3 Zaliczenie O
Technologia informacyjna i oprogramowanie biurowe I
Ćwiczenia projektowe: 12
3 Zaliczenie O
Urządzenia techniki komputerowej
Wykład: 2
Zajęcia warsztatowe: 8
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Algorytmika olimpijska i metodyka tworzenia zadań I
Wykład: 6
Zajęcia warsztatowe: 6
3 Zaliczenie O
Algorytmy i techniki programowania II
Wykład: 4
Zajęcia warsztatowe: 12
4 Zaliczenie O
Aplikacje desktopowe I
Ćwiczenia projektowe: 10
3 Zaliczenie O
Aplikacje mobilne I
Wykład: 2
Ćwiczenia projektowe: 8
3 Zaliczenie O
Aplikacje webowe I
Ćwiczenia projektowe: 10
3 Zaliczenie O
Metodyka i dydaktyka informatyki
Zajęcia warsztatowe: 10
2 Zaliczenie O
Praktyki II
Zajęcia praktyczne: 45
- Zaliczenie O
Robotyka I
Wykład: 2
Zajęcia warsztatowe: 8
2 Zaliczenie O
Systemy serwerowe
Wykład: 4
Zajęcia warsztatowe: 12
5 Egzamin O
Technologia informacyjna i oprogramowanie biurowe II
Ćwiczenia projektowe: 12
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Algorytmika olimpijska i metodyka tworzenie zadań II
Wykład: 6
Zajęcia warsztatowe: 6
3 Zaliczenie O
Aplikacje desktopowe II
Ćwiczenia projektowe: 10
3 Zaliczenie O
Aplikacje mobilne II
Wykład: 2
Ćwiczenia projektowe: 8
3 Zaliczenie O
Aplikacje webowe II
Ćwiczenia projektowe: 10
3 Zaliczenie O
Metody sztucznej inteligencji
Wykład: 3
Zajęcia warsztatowe: 3
2 Zaliczenie O
Metodyka i dydaktyka przedmiotów zawodowych
Zajęcia warsztatowe: 10
2 Zaliczenie O
Robotyka II
Wykład: 2
Zajęcia warsztatowe: 8
3 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 10
5 Egzamin O
Sieci teleinformatyczne
Wykład: 3
Zajęcia warsztatowe: 9
5 Egzamin O
TIK w dydaktyce przedmiotu
Ćwiczenia projektowe: 6
2 Zaliczenie O