A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia podyplomowe Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Matematyka z elementami informatyki

Zakres tematyczny

Semestr 1: teoria mnogości i logika matematyczna; podstawy matematyki; analiza matematyczna I; równania różniczkowe; wstęp do informatyki; fizyka w zadaniach.

Semestr 2: analiza matematyczna II, elementy rachunku prawdopodobieństwa i teorii miary; rola pokazów doświadczalnych w nauczaniu; narzędzia informatyki; programowanie i języki programowania; wykorzystanie komputera w nauczaniu.

Semestr 3: elementy matematyki budżetowej, finansowej i ubezpieczeniowej; wybrane problemy techniki; trening myślenia twórczego i trening interpersonalny; dydaktyka matematyki; struktury i bazy danych; współczesne problemy pedagogiki i metodyki nauczania; aktualne problemy w oświacie; seminarium dyplomowe.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia przewidziane są dla czynnych nauczycieli lub osób z wyższym wykształceniem posiadających przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole.

Kierownik studiów podyplomowych

prof. dr hab. Janusz Wolny, tel.: 12 617 29 53, e-mail: wolny@fis.agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, paw. D-10, Kraków, ul. Reymonta 19, p.18

Osoba do kontaktu

Grażyna Waluś, tel.: 12 617 29 50, e-mail: podyplomowe@fis.agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Teoria mnogości i logika matematyczna
Wykład: 10
3 Zaliczenie O
Podstawy matematyki
Wykład: 10
Ćwiczenia audytoryjne: 5
5 Zaliczenie O
Analiza matematyczna I
Wykład: 10
Ćwiczenia audytoryjne: 10
7 Egzamin O
Równania różniczkowe
Wykład: 10
Ćwiczenia audytoryjne: 5
5 Zaliczenie O
Fizyka w zadaniach
Wykład: 5
Ćwiczenia audytoryjne: 15
7 Egzamin O
Wstęp do informatyki
Wykład: 5
Zajęcia praktyczne: 5
3 Zaliczenie O
Zajęcia seminaryjne
Zajęcia seminaryjne: 10
- Zaliczenie O

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza matematyczna II
Wykład: 10
Ćwiczenia audytoryjne: 15
10 Egzamin O
Elementy rachunku prawdopodobieństwa i teorii miary
Wykład: 5
Ćwiczenia audytoryjne: 5
3 Zaliczenie O
Nauczanie fizyki przez pokazy doświadczalne
Zajęcia praktyczne: 18
6 Zaliczenie O
Narzędzia informatyki
Zajęcia praktyczne: 5
3 Zaliczenie O
Programowanie i języki programowania
Wykład: 5
Zajęcia praktyczne: 5
3 Zaliczenie O
Wykorzystanie komputera w nauczaniu
Wykład: 10
Zajęcia praktyczne: 10
5 Zaliczenie O
Zajęcia seminaryjne
Zajęcia seminaryjne: 10
- Zaliczenie O
Praktyka
Zajęcia praktyczne: 60
- Zaliczenie O

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Elementy matematyki budżetowej, finansowej i ubezpieczeniowej
Wykład: 3
Ćwiczenia audytoryjne: 7
4 Egzamin O
Wybrane problemy techniki
Wykład: 5
Ćwiczenia audytoryjne: 10
5 Zaliczenie O
Trening myślenia twórczego i trening interpersonalny
Ćwiczenia audytoryjne: 15
4 Zaliczenie O
Struktury i bazy danych
Wykład: 5
Zajęcia praktyczne: 5
4 Zaliczenie O
Dydaktyka matematyki
Wykład: 7
Ćwiczenia audytoryjne: 10
7 Zaliczenie O
Współczesne problemy pedagogiki i metodyki wychowania
Wykład: 10
3 Zaliczenie O
Aktualne problemy w oświacie
Wykład: 15
3 Zaliczenie O
Zajęcia seminaryjne
Zajęcia praktyczne: 15
- Zaliczenie O
Praca dyplomowa
Ćwiczenia projektowe: 35
10 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 10
5 Egzamin O