A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia podyplomowe Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Fizyka z elementami informatyki

Zakres tematyczny

Semestr 1: podstawy fizyki; pracownia fizyczna I; elementy matematyki; podstawy informatyki.

Semestr 2: fizyka; pracownia fizyczna II; nauczanie fizyki przez pokazy doświadczalne; astrofizyka; wykorzystanie komputera w nauczaniu; seminarium – jak uczyć fizyki?

Semestr 3: organizacja pracowni fizycznej; fizyka współczesna; kosmologia; współczesne problemy pedagogiki i metodyki wychowania; aktualne problemy dydaktyczne i prawne; seminarium dyplomowe.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia przewidziane są dla czynnych nauczycieli lub osób z wyższym wykształceniem posiadających przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole.

Kierownik studiów podyplomowych

prof. dr hab. Janusz Wolny, tel.: 12 617 29 53, e-mail: wolny@fis.agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, paw. D-10, Kraków, ul. Reymonta 19, p.18

Osoba do kontaktu

Grażyna Waluś, tel.: 12 617 29 50, e- mail: podyplomowe@fis.agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy fizyki
Wykład: 20
Ćwiczenia audytoryjne: 20
13 Egzamin O
Elementy matematyki
Wykład: 10
Ćwiczenia audytoryjne: 10
7 Zaliczenie O
Laboratorium z fizyki I
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
7 Zaliczenie O
Podstawy informatyki
Wykład: 5
Ćwiczenia laboratoryjne: 5
3 Zaliczenie O
Zajęcia seminaryjne
Zajęcia seminaryjne: 10
- Zaliczenie O

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fizyka
Wykład: 13
Ćwiczenia audytoryjne: 12
10 Egzamin O
Laboratorium z fizyki II
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
5 Zaliczenie O
Nauczanie fizyki przez pokazy doświadczalne
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
5 Zaliczenie O
Seminarium – jak uczyć fizyki?
Ćwiczenia audytoryjne: 15
5 Zaliczenie O
Wykorzystanie komputera w nauczaniu fizyki
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
5 Zaliczenie O
Zajęcia seminaryjne
Zajęcia seminaryjne: 10
- Zaliczenie O
Praktyka
Zajęcia praktyczne: 60
- Zaliczenie O

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fizyka współczesna
Wykład: 10
Ćwiczenia audytoryjne: 11
7 Zaliczenie O
Organizacja pracowni fizycznej
Ćwiczenia laboratoryjne: 24
11 Egzamin O
Astrofizyka
Wykład: 10
3 Zaliczenie O
Kosmologia
Wykład: 10
3 Zaliczenie O
Współczesne problemy pedagogiki i metodyki wychowania
Wykład: 10
3 Zaliczenie O
Aktualne problemy w oświacie
Wykład: 15
3 Zaliczenie O
Zajęcia seminaryjne
Zajęcia seminaryjne: 10
- Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia projektowe: 15
5 Egzamin O
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 35
10 Zaliczenie O