A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia podyplomowe Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Chemia z elementami ochrony środowiska

Zakres tematyczny

Fizyczne podstawy chemii ogólnej, elementy współczesnej chemii nieorganicznej, znaczenie chemii w naukach przyrodniczych, komputery w nauczaniu chemii, obliczenia w chemii, pokazy doświadczalne w chemii, chemia a środowisko naturalne, chemia w życiu codziennym, współczesne problemy pedagogiki i metodyki nauczania, aktualne problemy w oświacie, seminarium - jak uczyć chemii.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia przewidziane są dla czynnych nauczycieli lub osób z wyższym wykształceniem posiadających przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole.

Kierownik studiów podyplomowych

prof. dr hab. Janusz Wolny, tel.: 12 617 29 53, e-mail: wolny@fis.agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, paw. D-10, Kraków, ul. Reymonta 19, p.18

Osoba do kontaktu

Grażyna Waluś, tel.: 12 617 29 50, e-mail: podyplomowe@fis.agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fizyczne podstawy chemii ogólnej
Wykład: 26
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
Zajęcia seminaryjne: 4
18 Egzamin O
Chemia wokół nas
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 6
Zajęcia seminaryjne: 4
9 Egzamin O
Elementy informatyki
Wykład: 5
Ćwiczenia laboratoryjne: 5
3 Zaliczenie O
Zajęcia seminaryjne
Zajęcia seminaryjne: 10
- Zaliczenie O

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Elementy współczesnej chemii nieorganicznej
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
Zajęcia seminaryjne: 6
10 Egzamin O
Obliczenia w chemii
Zajęcia seminaryjne: 16
6 Zaliczenie O
Pokazy doświadczalne w chemii
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
3 Zaliczenie O
Wybrane zagadnienia z matematyki
Wykład: 8
3 Zaliczenie O
Wykorzystanie komputera w nauczaniu
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
5 Zaliczenie O
Współczesne problemy pedagogiki i metodyki wychowania
Wykład: 10
3 Zaliczenie O
Zajęcia seminaryjne
Zajęcia seminaryjne: 10
- Zaliczenie O
Praktyka
Zajęcia praktyczne: 60
- Zaliczenie O

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Elementy współczesnej chemii organicznej
Wykład: 17
Ćwiczenia laboratoryjne: 5
Zajęcia seminaryjne: 3
10 Egzamin O
Znaczenie chemii w naukach przyrodn. i techn.
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 4
Zajęcia seminaryjne: 4
6 Egzamin O
Chemia a środowisko naturalne
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 8
6 Egzamin O
Nauczanie chemii w szkole
Wykład: 4
Zajęcia seminaryjne: 5
5 Zaliczenie O
Aktualne problemy w oświacie
Wykład: 15
3 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 15
5 Egzamin O
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 35
10 Zaliczenie O
Zajęcia seminaryjne
Zajęcia seminaryjne: 10
- Zaliczenie O