A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia podyplomowe Wydział Zarządzania

Rachunkowość menedżerska i controlling

Zakres tematyczny

Program studiów obejmuje zagadnienia z rachunkowości menedżerskiej i szeroko rozumianego controllingu oraz nowoczesnych narzędzi wspierających zarządzanie współczesnymi organizacjami zarówno biznesowymi, jak i jednostkami sektora finansów publicznych w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

Uczestnicy studiów podyplomowych uzyskują nowoczesną wiedzę, która pozwoli na zrozumienie procesów zarządczych i finansowych oraz umiejętności i kompetencje ukierunkowane na prowadzenie różnych analiz, interpretację danych finansowo księgowych oraz podejmowanie złożonych decyzji zarządczych.

Program studiów przewiduje dwie ścieżki – I ścieżka Rachunkowość menedżerska i controlling w biznesie (RMiCwB) i ścieżka II Rachunkowość menedżerska w jednostkach sektora finansów publicznych (RMwJSFP). W semestrze pierwszym zajęcia odbywają się wspólnie dla obu ścieżek. W semestrze drugim uczestnicy studiów podyplomowych wybierają jedną z dwóch ścieżek. Każda ze ścieżek ma odrębne zajęcia w semestrze drugim.

W przypadku ścieżki I podstawa programowa obejmuje: podstawy teoretyczne i praktyczne controllingu i rachunkowości zarządczej, elementy zarządzania finansami, raportowanie niefinansowe i zarządcze, zarządzanie projektami (efektywność projektów inwestycyjnych), tworzenie i odnawianie modeli biznesowych, pomiar dokonań, wykorzystanie e-biznesu. W przypadku ścieżki II realizowane zagadnienia związane są z: podstawowymi problemami rachunkowości sektora finansów publicznych, strukturą i analizą sprawozdań budżetowych i finansowych, a przede wszystkim wykorzystaniem właściwych narzędzi rachunkowości menedżerskiej w zarządzaniu jednostkami sektora finansów publicznych.

Program studiów obejmuje dwie formy zajęć: wykłady i ćwiczenia audytoryjne, realizowane przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi: prezentacji multimedialnych, platformy e-learningowej i filmów edukacyjnych.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia podyplomowe stanowią odpowiedź na rynkowe zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej oraz stanowią ofertę dla kadr różnych organizacji i instytucji finansowych działających w otoczeniu biznesowym oraz wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem szeroko rozumianej rachunkowości w zarządzaniu.

Studia skierowane są do dwóch grup odbiorców. Pierwszą grupę stanową przedsiębiorcy, kadra menedżerska, służby finansowo-księgowe, specjaliści z zakresu controlingu i rachunkowości zarządczej, dla których została opracowana ścieżka I.

Drugą grupę stanowią zarówno kandydaci jak i pracownicy (kadra) sektora finansów publicznych zatrudnieni na różnych stanowiskach, zarówno w służbach finansowo-księgowych, jak i merytorycznych: organizacyjnych, zarządczych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, agencji wykonawczych, państwowych i samorządowych instytucji kultury, ZUS, KRUS, NFZ, uczelni wyższych. Specjalnie dla tej grupy słuchaczy została przygotowana ścieżka II.

Kierownik studiów podyplomowych

dr Bartosz Rymkiewicz

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Zarządzania

Osoba do kontaktu

Danuta Sonik, tel.: 12 617 43 56, e-mail: dsonik@zarz.agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Semestr zimowy, 2023/2024

W semestrze pierwszym zajęcia odbywają się wspólnie dla obu ścieżek

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Nowe trendy w zarządzaniu organizacjami
Wykład: 8
2 Zaliczenie O
Podstawy rachunkowości w świetle krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 4
3 Zaliczenie O
Współczesne problemy finansów przedsiębiorstw
Wykład: 8
2 Zaliczenie O
Modele biznesu
Wykład: 8
2 Zaliczenie O
Raportowanie niefinansowe i zarządcze (raport roczny, raport zintegrowany)
Wykład: 6
Ćwiczenia audytoryjne: 6
3 Zaliczenie O
Budżetowanie kapitałowe (finansowanie i rachunek przedsięwzięć inwestycyjnych)
Wykład: 8
2 Zaliczenie O
Teoretyczne i praktyczne aspekty controllingu
Wykład: 10
2 Zaliczenie O
Systemy informatyczne controllingu
Wykład: 4
Ćwiczenia audytoryjne: 4
2 Zaliczenie O
Etyka w biznesie
Wykład: 8
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

W semestrze drugim studenci wybierają jedną z dwóch ścieżek. Każda ze ścieżek ma odrębne zajęcia

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ścieżki do wyboru
Wykład: 50
Ćwiczenia audytoryjne: 28
17 Zaliczenie O