A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia podyplomowe Wydział Zarządzania

Zarządzanie sprzedażą

Zakres tematyczny

Program Studiów ma zapewnić słuchaczom zdobycie wiedzy z obszaru zarządzania sprzedażą zwłaszcza w zakresie nowoczesnych technik organizowania, zarządzania i prowadzenia działalności marketingowej. Studia te zapewniają solidną wiedzę z marketingu, zarządzania i prawa.

  1. Prawo – przegląd aktów prawnych normujących relacje przedsiębiorstwo – klient; wybrane zagadnienia kodeksu spółek handlowych, prawa konsumenckiego oraz przedstawienie zasad zawierania umów handlowych z uwzględnieniem uwarunkowań wspólnotowych.
  2. Marketing – istota i cele działalności marketingowej przedsiębiorstwa, w szczególności usługowego, aspekty międzynarodowe, strategie dystrybucji, przegląd strategii marketingowych, kształtowanie polityki komunikacyjnej z otoczeniem.
  3. Finanse – w odniesieniu do finansowania sprzedaży i budżetowania działań handlowych, elementy zarządzania finansami w odniesieniu do aktywów obrotowych przedsiębiorstwa, koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa i zmiany w kreowaniu strategii przedsiębiorstw w aspekcie jej maksymalizacji.
  4. Zarządzanie – charakterystyka procesu zarządzania w odniesieniu do rosnącej dynamiki otoczenia, zmiany w koncepcji organizacji, przegląd struktur organizacyjnych z uwzględnieniem orientacji marketingowej zarządzania. Nowoczesne koncepcje zarządzania – ich istota i uwarunkowania zastosowań.
  5. Badania operacyjne – przegląd i charakterystyka metod ilościowych zarządzania stosowanych w obszarze dystrybucji i masowej obsługi klienta.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia skierowane są do menedżerów sprzedaży i handlu, średniego i wyższego szczebla zarządzania. Osobom z praktycznym doświadczeniem biznesowym mają one umożliwić usystematyzowanie i poszerzenie posiadanej wiedzy.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Paweł Filipowicz, tel.: 12 617-42-76, e-mail: pawelfil@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Zarządzania, D-14, pok. 102, tel.: 12 617 39 92, e-mail: ochonsk@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr inż. Aneta Ochońska, tel.: 12 617 39 92, e-mail: ochonsk@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Marketing usług
Wykład: 6
Ćwiczenia audytoryjne: 4
2 Zaliczenie O
Zarządzanie i organizacja
Wykład: 6
Ćwiczenia audytoryjne: 4
2 Egzamin O
Prawo konsumenckie i umowy handlowe
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 2
2 Egzamin O
Przetargi - podstawy prawne i organizacja
Wykład: 4
Ćwiczenia audytoryjne: 2
1 Zaliczenie O
Podstawy prawa autorskiego
Wykład: 4
Ćwiczenia audytoryjne: 2
1 Zaliczenie O
Badania operacyjne w dystrybucji
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
1 Zaliczenie O
Techniki wystawiennicze i ekspozycyjne
Wykład: 6
Ćwiczenia audytoryjne: 4
1 Zaliczenie O
Marketing
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 2
2 Egzamin O
Zarządzanie relacjami z klientem (CRM)
Wykład: 6
Ćwiczenia audytoryjne: 2
2 Zaliczenie O
Finansowanie i budżetowanie sprzedaży
Wykład: 6
Ćwiczenia audytoryjne: 2
2 Egzamin O

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Strategiczne zarządzanie dystrybucją
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 2
2 Egzamin O
Nowoczesne techniki zarządzania
Wykład: 6
Ćwiczenia audytoryjne: 2
2 Zaliczenie O
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (VBM)
Wykład: 6
Ćwiczenia audytoryjne: 2
2 Zaliczenie O
Marketing międzynarodowy
Wykład: 10
Ćwiczenia audytoryjne: 4
2 Zaliczenie O
Negocjacje handlowe
Wykład: 6
Ćwiczenia audytoryjne: 2
1 Zaliczenie O
Podstawy teorii systemów masowej obsługi
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
2 Zaliczenie O
Wybrane zagadnienia Kodeksu Spółek Handlowych
Wykład: 6
Ćwiczenia audytoryjne: 2
1 Zaliczenie O
Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa (PR)
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 2
2 Egzamin O
Seminarium
Ćwiczenia audytoryjne: 8
2 Zaliczenie O
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
3 Egzamin O