A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia podyplomowe Wydział Zarządzania

Zarządzanie produkcją

Zakres tematyczny

Głównym celem oferowanych studiów podyplomowych jest podnoszenie wiedzy i kwalifikacji w zakresie zarządzania produkcją. W trakcie studiów uczestnicy poznają podstawowe zasady oraz nowoczesne narzędzia i metody zarządzania produkcją Program studiów uwzględnia również uwarunkowanigłównym celem oferowanych studiów podyplomowych jest podnoszenie wiedzy i kwalifikacji w zakresie zarządzania produkcją. W trakcie studiów uczestnicy poznają podstawowe zasady oraz nowoczesne narzędzia i metody zarządzania produkcją Program studiów uwzględnia również uwarunkowania, wynikające z integracji Polski z Unią Europejską i z globalizacją procesów gospodarczych.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Absolwentów uczelni wyższych, którzy pragną zdobyć nowe bardzo poszukiwane na rynku pracy umiejętności praktyczne oraz wiedzę z obszaru zarządzania produkcją, pracowników działu produkcji, którzy pragną podnieść skuteczność swoich działań oraz osób, które pragną zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie i w przyszłości zajmować się tą problematyką.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Jacek Obrzud, tel.: 12-617-42-96, e-mail: obrzud@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Zarządzania, tel.: 12-617-42-02, e-mail: apohl@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

dr inż. Jacek Obrzud, tel.: 604-173-465, e-mail: obrzud@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
System produkcyjny (operacyjny) i jego otoczenie
Konwersatorium: 5
1 Egzamin O
Nowoczesne koncepcje zarządzania produkcją
Wykład: 10
Ćwiczenia audytoryjne: 5
3 Egzamin O
Planowanie i sterowanie produkcją
Wykład: 10
Ćwiczenia audytoryjne: 5
Zajęcia warsztatowe: 10
5 Egzamin O
Organizacja i normowanie czasu pracy
Wykład: 5
Ćwiczenia audytoryjne: 5
2 Egzamin O
Zarządzanie jakością – narzędzia i techniki
Konwersatorium: 10
2 Egzamin O
Produktywność i efektywność systemów produkcji
Wykład: 5
Zajęcia warsztatowe: 10
3 Egzamin O
Zarządzanie procesami pomocniczymi
Wykład: 5
Ćwiczenia audytoryjne: 5
2 Egzamin O

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Nowoczesne narzędzia doskonalenia procesów produkcyjnych – lean manufacturing
Wykład: 5
Ćwiczenia audytoryjne: 10
Zajęcia warsztatowe: 10
5 Egzamin O
Modelowanie symulacyjne procesów produkcyjnych
Wykład: 5
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
3 Egzamin O
Optymalizacja procesów produkcyjnych
Wykład: 5
Ćwiczenia laboratoryjne: 5
2 Egzamin O
Symulacja biznesu
Ćwiczenia projektowe: 20
Konwersatorium: 10
4 Egzamin O
Budżetowanie kosztów produkcji
Konwersatorium: 10
2 Egzamin O
Zarządzanie projektami
Wykład: 5
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
3 Egzamin O
Marketing przemysłowy
Konwersatorium: 10
2 Egzamin O
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 5
1 Zaliczenie O