A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia podyplomowe Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Nowe metody inżynierii naftowej i gazowniczej

Zakres tematyczny

Przemysł ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce i na świecie w kontekście obecnych wyzwań; Podstawy wiertnictwa, Zagospodarowanie i eksploatacja złóż węglowodorów, Transport i magazynowanie węglowodorów; Magazynowanie energii, Sekwestracja dwutlenku węgla, Aspekty bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem w projektach inwestycyjnych w sektorze naftowym, odnawialne źródła energii. Ramowe treści kształcenia: Kierunki rozwoju energetyki; Geologia złóż ropy i gazu; Geofizyka poszukiwawcza i wiertnicza; Instalacje napowierzchniowe w eksploatacji złóż węglowodorów; Eksploatacja złóż ropy naftowej; Komputerowa symulacja złóż; Współczesne wyzwania dla przemysłu naftowego i gazowniczego; Eksploatacja złóż gazu ziemnego; Podstawy wiertnictwa; Projektowanie otworów wiertniczych; Elementy prawa górniczego i geologicznego; Technologie wodorowe w przemyśle naftowym i gazowniczym; Transport i magazynowanie węglowodorów; Sekwestracja i utylizacja dwutlenku węgla.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia co najmniej pierwszego stopnia, zwłaszcza zawodowo związanych z sektorem naftowym, gazowym i energetycznym lub chcących uzyskać wiedzę w tym zakresie.

Kierownik studiów podyplomowych

prof. dr hab. inż. Jerzy Stopa, tel. 12 617 27 82

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Osoba do kontaktu

mgr inż. Zbigniew Sztymar, tel. 12 617 22 45

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Współczesne wyzwania dla przemysłu naftowego i gazowniczego
Wykład: 2
1 Zaliczenie O
Podstawy geologii złóż ropy i gazu
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 4
3 Egzamin O
Podstawy wiertnictwa
Wykład: 10
3 Egzamin O
Geofizyka poszukiwawcza i wiertnicza
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 4
2 Zaliczenie O
Instalacje napowierzchniowe w eksploatacji złóż gazu i ropy
Wykład: 5
Ćwiczenia laboratoryjne: 5
3 Zaliczenie O
Eksploatacja złóż ropy naftowej
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 5
3 Egzamin O
Odnawialne źródła energii
Wykład: 4
2 Zaliczenie O
Zajęcia terenowe
Zajęcia terenowe: 10
2 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kierunki rozwoju energetyki
Wykład: 4
1 Zaliczenie O
Eksploatacja złóż gazu ziemnego
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 5
3 Egzamin O
Projektowanie otworów wiertniczych
Wykład: 5
Ćwiczenia laboratoryjne: 5
3 Zaliczenie O
Elementy prawa górniczego i geologicznego
Wykład: 5
3 Zaliczenie O
Komputerowa symulacja eksploatacji złóż gazu i ropy
Wykład: 5
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
3 Zaliczenie O
Technologie wodorowe w przemyśle naftowym i gazowniczym
Wykład: 5
2 Zaliczenie O
Transport i magazynowanie gazu
Wykład: 5
3 Zaliczenie O
Nowe trendy w informatyce przemysłowej
Wykład: 5
2 Zaliczenie O
Sekwestracja i utylizacja dwutlenku węgla
Wykład: 5
2 Zaliczenie O
Ekonomika i ryzyko w inwestycjach naftowych
Wykład: 5
Ćwiczenia laboratoryjne: 4
2 Zaliczenie O