A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia podyplomowe Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Inżynieria gazownicza - sieci i instalacje gazowe, wodne i kanalizacyjne

Zakres tematyczny

Studia swym zakresem obejmują zagadnienia związane z projektowaniem sieci i instalacji gazowych wodnych i kanalizacyjnych.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, zajmujących się problematyką wykorzystania paliw gazowych, budowy gazociągów i wodociągów, oraz projektowaniem i eksploatacją instalacji i sieci gazowych, wodnych i kanalizacyjnych.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Jacek Blicharski, prof. AGH, tel.: 12 617 20 85, e-mail: jblich@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, tel.: 012 617 20 85, e-mail: jblich@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr inż. Anna Sojczyńska, tel. : 12 617 22 10, anbieda@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Budownictwo
Wykład: 25
3 Egzamin O
Geoinżynieria
Wykład: 10
1 Zaliczenie O
Termodynamika gazu ziemnego
Wykład: 10
3 Egzamin O
Podstawy projektowania i obliczenia hydrauliczne
Wykład: 5
Ćwiczenia audytoryjne: 5
Ćwiczenia laboratoryjne: 5
3 Zaliczenie O
Projektowanie, budowa i rehabilitacja techniczna rurociągów z wykorzystaniem technologii bezwykopowych
Wykład: 10
2 Zaliczenie O
Projektowanie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
Wykład: 20
Ćwiczenia audytoryjne: 10
4 Egzamin O

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Pomiary przepływu płynów w rurociągach
Wykład: 10
2 Zaliczenie O
Prawo budowlane, gospodarcze i ochrona środowiska
Wykład: 10
2 Zaliczenie O
Projektowanie instalacji na gaz płynny
Wykład: 10
Ćwiczenia projektowe: 5
3 Zaliczenie O
Projektowanie sieci i instalacji gazowych i systemów wentylacyjnych
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 10
4 Egzamin O
Użytkowanie gazu ziemnego
Wykład: 10
2 Zaliczenie O
Seminarium dotyczące przygotowania referatu końcowego
Zajęcia seminaryjne: 10
2 Zaliczenie O
Zajęcia terenowe
Zajęcia terenowe: 15
2 Zaliczenie O